Ffotograffydd Masnachol Casnewydd

Webber Photo yw fi, Rhys Webber (a chynorthwywyr lle bo angen), ac rydw i'n Ffotograffydd o Gasnewydd, yn cynnig ffotograffiaeth cynnyrch, ffotograffiaeth fasnachol, ffotograffiaeth ddiwydiannol, portreadau, ffotograffiaeth teithio a ffotograffiaeth ffasiwn o fy stiwdio yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae gen i hefyd stiwdio ffotograffiaeth gludadwy sy'n fy ngalluogi i saethu yn eich man busnes os oes angen. Rwy’n cynnig Gwasanaethau Ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, ond hefyd Ffotograffiaeth Casnewydd – fy ngwaith ffotograffiaeth personol, sy’n ymwneud â dogfennu amrywiaeth pobl Casnewydd drwy bortreadau ffotograffig. Wrth gwrs, nid yw bod yn Ffotograffydd Casnewydd yn fy nghlymu i â'r ddinas, gyda chleientiaid o bob rhan o'r DU a thu hwnt.

Ffotograffiaeth yw fy angerdd ac rwy'n ffodus bod pobl yn talu i mi wneud yr hyn rwy'n ei garu - bod yn ffotograffydd! Rwyf hefyd yn tynnu lluniau er pleser personol pan nad wyf yn cael fy nhalu - yn arddangos fy ngwaith personol ac yn gweithio ar brosiectau ar raddfa fawr fel Cymry O Bobman. Rwyf hefyd yn addysgu ffotograffiaeth, ac wedi cyflwyno sesiynau i fyfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru, a Choleg Gwent.

Edrychwch ar yr ystod o wasanaethau ffotograffiaeth rydw i'n eu cynnig isod, yna cysylltwch i weld beth allaf ei wneud i chi neu cliciwch yma i ddarllen mwy amdanaf.

Ffotograffiaeth Portread

Angen portread ohonoch chi'ch hun, neu luniau o'ch tîm gwaith? Dw i wedi saethu miloedd o bortreadau… cymerwch olwg.

Ffotograffiaeth Cynnyrch

Cymerwch olwg ar ein ffotograffiaeth cynnyrch, gan helpu ein cleientiaid i farchnata eu cynnyrch ar wefannau ac mewn catalogau.

Ffotograffiaeth Digwyddiadau

Mae ein ffotograffiaeth digwyddiad yn cael y lluniau sydd eu hangen arnoch o'ch digwyddiad corfforaethol neu greadigol.

Ffotograffiaeth Diwydianol

Mae ein cleientiaid ffotograffiaeth ddiwydiannol yn cynnwys TATA Steel, BAE Systems, Welsh Power, Ensinger Plastics a llawer mwy.

Ffotograffiaeth Teithio

Cael camerâu - a fydd yn teithio? Cymerwch olwg ar rai o fy ffotograffiaeth teithio.

Ffotograffiaeth Ffasiwn

Oes angen ffotograffiaeth ffasiwn neu harddwch arnoch chi ar gyfer eich brand, neu a ydych chi'n fodel uchelgeisiol sy'n chwilio am luniau portffolio gwych?

Cleientiaid Ffotograffiaeth

Rwyf wedi bod yn ffotograffydd masnachol ers blynyddoedd lawer, yn gyntaf yng Nghasnewydd, yna Llundain ac yna yn ôl i Gasnewydd. Rwyf wedi cael gormod o gleientiaid ffotograffiaeth i'w crybwyll, ond dyma rai.

University of Wales Global Academy
Welsh Power
Tata Steel
CAF
Bank of England
People's Health Trust
GD Environmental
Premier Forest
Ensinger
BAE Systems

Blog Ffotograffydd Casnewydd

Nid fy mhroffesiwn yn unig yw bod yn ffotograffydd, ond fy hobi hefyd. Mae blog Fy Ffotograffydd Casnewydd yn dangos amrywiaeth o waith a gomisiynir gan gleientiaid, gwaith hunangyfeiriedig, gwaith addysgu ffotograffiaeth, ac arddangosfeydd. Cymerwch olwg!

Cymry o Bob Man / Welsh From Everywhere

In 2019 I started a new project called 'Cymry o Bob Man / Welsh from Everywhere', a photographic investigation into the ethnic diversity of Newport.

Astrophotography in Eryri/Snowdonia

I love astronomy and all things space, but living in a city means light pollution and few stars... time to head to a dark skies region.

Photo-synthesis: Shooting Plants

During lockdown with little client work, I set myself some mini photographic projects to scratch my photo itch. As plants love light as much as photographers, I started there.

$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 24
$page_id (string) = 24
$page_alias (string) = hafan
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = home
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = hafan
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m6cb9b
$actionparams (array) = [
   .pagelimit (integer) = 3
   .summarytemplate (string) = Home
   .detailpage (string) = hafan
   .module (string) = CGBlog
   .pagenumber (integer) = 8
   .returnid (string) = 24
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 24
$actionmodule (string) = CGBlog
$mod (object of type: CGBlog) = {
   ._actionid (string) = m6cb9b
   ._actionname (string) = default
   ._image_directories (NULL) =
   ._current_action (NULL) =
   ._errormsg (NULL) =
   ._returnid (NULL) =
}
$totalcount (integer) = 10
$prevpage (string) = <
$firstpage (string) = <<
$nextpage (string) = >
$lastpage (string) = >>
$pagenumber (integer) = 8
$pagecount (integer) = 8
$pagelinks (array) = [
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .link (string) = 1
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/24
   }
]
$items (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .author (string) = admin
      .id (string) = 3
      .title (string) = Cymry o Bob Man / Welsh From Everywhere
      .content (string) =

The Maindee area of Newport is incredibly ethnically diverse - and richer because of it. Children at the amazing Maindee Primary School have parents from around 30 different countries with almost as many languages spoken in their houses. 

Maindee's Community House is at the heart of this diverse area, and I've been working for and with them since I was knee high to a grasshopper, so what better place to set up my portable photographic studio and invite the locals to have their portraits taken. This is not the first time I've shot portraits at Community House, and it surely won't be the last either.

Welsh From Everywhere

The title for my project comes from Susan Lewis' poem 'I Love Maindee'. Sue is a trustee at Community House, and wrote the poem as part of the Epic Award Winning Maindee Stories project (from Marion Webber). 

These portraits were taken in autumn 2019, but there's more to come as soon as Coronavirus restrictions allow.

Jessica Morden, MP for Newport East (and who had her photo taken for the project) said:

"Rhys's wonderful portraits draw attention to the strength of Newport as a city - by emphasizing how welcoming our community is, and how much richer our culture is as a result. This is especially true of Maindee, where I live, and in Community House, Eton Road, where these portraits were taken. Here we welcome and celebrate the cultures of people from all backgrounds, making Wales a home for all"


      .summary (string) =

In 2019 I started a new project called 'Cymry o Bob Man / Welsh from Everywhere', a photographic investigation into the ethnic diversity of Newport.


      .postdate (string) = 2021-06-23 15:14:00
      .url (string) = cymry-o-bob-man-welsh-from-everywhere
      .extra (string) = portraits, black and white photography, portrait photos
      .startdate (string) = 2021-06-23 15:14:00
      .enddate (NULL) =
      .create_date (string) = 2021-06-23 16:00:02
      .modified_date (string) = 2021-11-03 15:47:15
      .file_location (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/cgblog/id3
      ->categories (array) = [
         [0] (array) = [
            .id (string) = 1
            .name (string) = General
         ]
         [1] (array) = [
            .id (string) = 2
            .name (string) = newport
         ]
      ]
      ->categorylist (array) = [
         .0 (string) = 1
         .1 (string) = 2
      ]
      ->fields (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = tn-welshfromEverywhere.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='People-Photography/Welsh-From-Everywhere'}


         }
      ]
      ->fieldsbyname (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = tn-welshfromEverywhere.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='People-Photography/Welsh-From-Everywhere'}


         }
      ]
      .detail_url (string) = https://www.webber-photo.com/cymry-o-bob-man-welsh-from-everywhere
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .author (string) = admin
      .id (string) = 2
      .title (string) = Astrophotography in Eryri/Snowdonia
      .content (string) =

Shooting Stars in Eryri (Snowdonia)

As soon as we booked our recent break in Eryri (Snowdonia in English, North Wales) I realised that I would get an opportunity to practice some astrophotography. I love looking up at the stars, but living in a city means that the wonders of a clear night sky are drowned out by ambient light. Eryri is an official dark skies region - as awarded by the International Dark-Sky association (IDA), an organisation founded in 2001 to encourage preservation and protection of dark skies throughout the world. In fact the first area to be awarded 'dark-sky' was much closer to home in the Brecon Beacons, but I'd yet to make the trip. Snowdownia National Park was named the tenth International Dark Sky Reserve by the IDA in 2005, giving Wales a world leading 18% of its land in dark sky areas.

astrophoto4

I'd been looking forward to trying my hand at astrophotography since I watched a great BBC Documentary about amazing Welsh astrophotographer Alyn Wallace who has travelled the world shooting stars, whilst also working extensively near his home in the Brecon Beacons and throughout Wales.

So in the week leading up to our break I did a little research to find some suitable locations for my stargazing photography shoots, deciding that the 'Lonely Tree of Llyn Padarn' and nearby 'Dolbadarn Castle' were going to be great locations for my star photography efforts. It so happened that both of these were less than 3 miles from our holiday let in Nant Peris, so perfect.

I chose these locations to get some foreground interest in the photos. There's nothing stopping you just pointing the camera straight up to the sky, but you'll get a rather dull photo without some foreground interest to compliment, or frame the stars. 

Looking for the Milky Way

As a teenager I spent a summer in Namibia and was absolutely blown away with the night skies there - every night was clear, and I got to see the stunning Milky Way on many occasions.

I hoped that during this trip I could capture the Milky Way (Llwybr Llaethog) from Eryri, but didn't get my hopes up too much as despite being a Dark Sky region, Eryri is also a 'mostly rainy' region. I was super lucky though, managing 3 star photography shoots over the week that we were staying there. Result!

Satellites and Shooting Stars

One thing that was apparent as soon as I got my shots onto the PC was the sheer volume of satellites in orbit around the Earth. As a newcomer to astrophotography I'm not sure yet whether I want to remove all of these in Photoshop, or leave them as they are. At the moment I'm coming down in the 'it is what it is' category, so have left in all but the most distracting of satellite trails.

Shooting stars always stay though... I caught a few during my photoshoots, and I think they only add to the wonder of the night sky. 

The technical bit

I used my Nikon D600 with a few different wide angle lenses, including a 24mm Nikon, and an 18-30mm. Apart from that, my trusty Manfrotto Tripod of course (a tripod is a must) and a remote shutter release were all I used. To help me navigate the sky I used Starwalk which is a beautiful stargazing App.

Apertures were as wide as each lens went (about f2.4 or so), with shutter speeds of between 10-20 seconds, and an ISO of 6400.

Some images involved a bit of stacking - focusing on the foreground elements for a shot, then focusing on the stars.

I also had my son as an able helper, guiding our path with a torch, and painting light on the foreground for a bunch of shots. It was quite an adventure, wandering around the area in the dead of night, with no lighting other than our phone torch - a great father and son experience.


      .summary (string) =

I love astronomy and all things space, but living in a city means light pollution and few stars... time to head to a dark skies region.


      .postdate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .url (string) = 2021/06/Astrophotography-in-EryriSnowdonia
      .extra (string) = photography, astrophotography, stars
      .startdate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .enddate (NULL) =
      .create_date (string) = 2021-06-17 17:02:19
      .modified_date (string) = 2021-06-28 13:23:36
      .file_location (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/cgblog/id2
      ->categories (array) = [
         [0] (array) = [
            .id (string) = 1
            .name (string) = General
         ]
      ]
      ->categorylist (array) = [
         .0 (string) = 1
      ]
      ->fields (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = astro-tn.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Astrophotography'}


         }
      ]
      ->fieldsbyname (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = astro-tn.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Astrophotography'}


         }
      ]
      .detail_url (string) = https://www.webber-photo.com/2021/06/Astrophotography-in-EryriSnowdonia
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .author (string) = admin
      .id (string) = 1
      .title (string) = Photo-synthesis: Shooting Plants
      .content (string) =

The Greeks gave us the words used to describe my profession. Photo means 'light' and graphy (from graphos) means 'drawing' - so photography is 'drawing with light'. Plants sussed out how to work with light way before the Greeks came on the scene of course, with Photosynthesis - which means putting together (with the help of) light. 

So, when my people photography dried up during the lockdown, I turned to my fellow light wranglers for a series of plant photographs. Most of these were taken in and around the garden in Newport, but a few come from further afield.


      .summary (string) =

During lockdown with little client work, I set myself some mini photographic projects to scratch my photo itch. As plants love light as much as photographers, I started there.


      .postdate (string) = 2021-06-10 16:05:00
      .url (string) = 2021/06/Photo-synthesis-Shooting-Plants
      .extra (string) = plant photography, photosynthesis, photography, plants, flowers
      .startdate (string) = 2021-06-10 16:05:00
      .enddate (NULL) =
      .create_date (string) = 2021-06-10 16:15:58
      .modified_date (string) = 2021-06-28 13:16:41
      .file_location (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/cgblog/id1
      ->categories (array) = [
         [0] (array) = [
            .id (string) = 1
            .name (string) = General
         ]
      ]
      ->categorylist (array) = [
         .0 (string) = 1
      ]
      ->fields (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = plantlife.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Plantlife'}


         }
      ]
      ->fieldsbyname (array) = [
         .thumbnail (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = thumbnail
            .type (string) = image
            .value (string) = plantlife.jpg
         }
         .gallery (object of type: stdClass) = {
            .name (string) = gallery
            .type (string) = textarea
            .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Plantlife'}


         }
      ]
      .detail_url (string) = https://www.webber-photo.com/2021/06/Photo-synthesis-Shooting-Plants
   }
]
$LISE_action (string) = default
$LISECardsHome_items (array) = [
   [2] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 2
      .alias (string) = portrait_photography
      .title (string) = Portrait Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/portrait_photography
      .position (string) = 0
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:28:28
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:17:59
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [1] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 1
      .alias (string) = product_photography
      .title (string) = Product Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/product_photography
      .position (string) = 1
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:28:15
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:01:20
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [3] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 3
      .alias (string) = event_photography
      .title (string) = Event Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/event_photography
      .position (string) = 2
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:28:40
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:18:59
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [4] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 4
      .alias (string) = industrial_photography
      .title (string) = Industrial Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/industrial_photography
      .position (string) = 3
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:28:56
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:20:21
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [6] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 6
      .alias (string) = travel_photography
      .title (string) = Travel Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/travel_photography
      .position (string) = 4
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:29:23
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:21:39
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [5] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 5
      .alias (string) = fashion_photography
      .title (string) = Fashion Photography
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/fashion_photography
      .position (string) = 5
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:29:08
      .modified_time (string) = 2023-01-06 14:20:59
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->2 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->3 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->4 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->7 (object of type: lisefd_TextInput) = {         }
         ->5 (object of type: lisefd_ContentPages) = {         }
         ->6 (object of type: lisefd_TextArea) = {         }
         ->8 (object of type: lisefd_Tabs) = {         }
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
]
$LISEClients_items (array) = [
   [5] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 5
      .alias (string) = university_of_wales_global_academy
      .title (string) = University of Wales Global Academy
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/university-of-wales-global-academy
      .position (string) = 4
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:07:58
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:39
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [4] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 4
      .alias (string) = welsh_power
      .title (string) = Welsh Power
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/welsh-power
      .position (string) = 3
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:07:36
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:30
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [2] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 2
      .alias (string) = tata_steel
      .title (string) = Tata Steel
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/tata-steel
      .position (string) = 1
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:07:10
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:13
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [8] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 8
      .alias (string) = caf
      .title (string) = CAF
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/caf
      .position (string) = 7
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2022-11-08 14:55:28
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:55:28
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [11] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 11
      .alias (string) = bank_of_england
      .title (string) = Bank of England
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/bank-of-england
      .position (string) = 10
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2023-06-13 13:33:11
      .modified_time (string) = 2023-06-13 13:34:21
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [6] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 6
      .alias (string) = people_s_health_trust
      .title (string) = People's Health Trust
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/peoples-health-tr
      .position (string) = 5
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2022-11-08 14:54:54
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:54
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [9] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 9
      .alias (string) = gd_environmental
      .title (string) = GD Environmental
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/gd-environmental
      .position (string) = 8
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2022-11-08 14:55:45
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:55:45
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [10] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 10
      .alias (string) = premier_forest
      .title (string) = Premier Forest
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/premier-forest
      .position (string) = 9
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2022-11-08 14:56:06
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:56:06
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [3] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 3
      .alias (string) = ensinger
      .title (string) = Ensinger
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/ensinger
      .position (string) = 2
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:07:24
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:21
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
   [1] (object of type: LISEItem) = {
      .item_id (string) = 1
      .alias (string) = bae_systems
      .title (string) = BAE Systems
      .url (string) = https://www.webber-photo.com/clients/bae-systems
      .position (string) = 0
      .active (string) = 1
      .create_time (string) = 2021-06-25 16:06:57
      .modified_time (string) = 2022-11-08 14:54:04
      .start_time (NULL) =
      .end_time (NULL) =
      .owner (string) = 1
      .key1 (NULL) =
      .key2 (NULL) =
      .key3 (NULL) =
      ->fielddefs (object of type: LISEFielddefArray) = {
         ->1 (object of type: lisefd_FileUpload) = {         }
      }
   }
]
$actionname (string) = default
$CGBlog (object of type: CGBlog) = {
   ._actionid (string) = m6cb9b
   ._actionname (string) = default
   ._image_directories (NULL) =
   ._current_action (NULL) =
   ._errormsg (NULL) =
   ._returnid (NULL) =
}
$module (string) = CGBlog
$prevurl (string) = https://www.webber-photo.com/index.php?mact=CGBlog,m6cb9b,default,1&m6cb9bpagelimit=3&m6cb9bsummarytemplate=Home&m6cb9bdetailpage=hafan&m6cb9bpagenumber=7&m6cb9breturnid=24&page=24
$firsturl (string) = https://www.webber-photo.com/index.php?mact=CGBlog,m6cb9b,default,1&m6cb9bpagelimit=3&m6cb9bsummarytemplate=Home&m6cb9bdetailpage=hafan&m6cb9bpagenumber=1&m6cb9breturnid=24&page=24
$oftext (string) = of
$pagetext (string) = Page
$itemcount (integer) = 3
$category_label (string) = Category:
$author_label (string) = Posted by:
$statusopts (array) = [
   .draft (string) = Draft
   .published (string) = Published
]
$param_pagelimit (integer) = 3
$param_summarytemplate (string) = Home
$param_detailpage (string) = hafan
$param_module (string) = CGBlog
$param_pagenumber (integer) = 1
$param_returnid (string) = 24
$entry (object of type: stdClass) = {
   .author (string) = admin
   .id (string) = 1
   .title (string) = Photo-synthesis: Shooting Plants
   .content (string) =

The Greeks gave us the words used to describe my profession. Photo means 'light' and graphy (from graphos) means 'drawing' - so photography is 'drawing with light'. Plants sussed out how to work with light way before the Greeks came on the scene of course, with Photosynthesis - which means putting together (with the help of) light. 

So, when my people photography dried up during the lockdown, I turned to my fellow light wranglers for a series of plant photographs. Most of these were taken in and around the garden in Newport, but a few come from further afield.


   .summary (string) =

During lockdown with little client work, I set myself some mini photographic projects to scratch my photo itch. As plants love light as much as photographers, I started there.


   .postdate (string) = 2021-06-10 16:05:00
   .url (string) = 2021/06/Photo-synthesis-Shooting-Plants
   .extra (string) = plant photography, photosynthesis, photography, plants, flowers
   .startdate (string) = 2021-06-10 16:05:00
   .enddate (NULL) =
   .create_date (string) = 2021-06-10 16:15:58
   .modified_date (string) = 2021-06-28 13:16:41
   .file_location (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/cgblog/id1
   ->categories (array) = [
      [0] (array) = [
         .id (string) = 1
         .name (string) = General
      ]
   ]
   ->categorylist (array) = [
      .0 (string) = 1
   ]
   ->fields (array) = [
      .thumbnail (object of type: stdClass) = {
         .name (string) = thumbnail
         .type (string) = image
         .value (string) = plantlife.jpg
      }
      .gallery (object of type: stdClass) = {
         .name (string) = gallery
         .type (string) = textarea
         .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Plantlife'}


      }
   ]
   ->fieldsbyname (array) = [
      .thumbnail (object of type: stdClass) = {
         .name (string) = thumbnail
         .type (string) = image
         .value (string) = plantlife.jpg
      }
      .gallery (object of type: stdClass) = {
         .name (string) = gallery
         .type (string) = textarea
         .value (string) =

{Gallery dir='Personal-Projects/Plantlife'}


      }
   ]
   .detail_url (string) = https://www.webber-photo.com/2021/06/Photo-synthesis-Shooting-Plants
}
$img (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/cgblog/id1/plantlife.jpg
Array ( [blogLang] => cy [CGBF_GUID_TOKEN] => Array ( [BB89555F-ED1E-458D-A171-EC81AD3D1719] => Array ( [form] => Contact [time] => 1713749918 ) ) ) 1