ffotograffiaeth-portreada
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 61
$page_id (string) = newportraits-community-house-cy
$page_alias (string) = newportraits-community-house-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-community-house
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-community-house-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m377a9
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Newportraits-Community-House
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 61
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Newportraits: Community House
$gallerydir (string) = Newportraits-Community-House
$galleryid (string) = 949
$gallerycomment (string) =

I've had the opportunity to setup my portable photo studio at Community House in Maindee many times over the years, and I love the fact that I get to meet and photograph such a diverse range of people. This shoot was of members of the Pensioners Lunch Club and Dostanna - an Asian Men's Club. I spent at least 10 minutes with each sitter, chatting, asking questions and listening to their stories before taking any photos. Spending time with each sitter before hand results in portraits that are more honest and real - we've already made some human connection by the time the photos are taken. 


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:41:42
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/61
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Newportraits: Tŷ Cymunedol
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Ges i gyfleoedd i sefydlu fy stiwdio symudol yn Nhŷ’r Gymuned ym Maendy sawl gwaith dros y blynyddoedd, ac rwyf wrth fy modd â’r ffaith fy mod yn cael cyfarfod a thynnu lluniau o ystod mor amrywiol o bobl. Roedd y saethu hwn o aelodau o Glwb Cinio'r Pensiynwyr a Dostanna - Clwb Dynion Asiaidd. Treuliais o leiaf 10 munud gyda phob eisteddwr, yn sgwrsio, yn gofyn cwestiynau ac yn gwrando ar eu straeon cyn tynnu unrhyw luniau. Mae treulio amser gyda phob eisteddwr ymlaen llaw yn arwain at bortreadau sy'n fwy gonest a real - rydym eisoes wedi gwneud rhywfaint o gysylltiad dynol erbyn i'r lluniau gael eu tynnu.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1028
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3668.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:58
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3668.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3668.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1028-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1030
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3749.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:58
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3749.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3749.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1030-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1027
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3650.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:58
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3650.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3650.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1027-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1016
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:53
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1016-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1023
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3607.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:55
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3607.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3607.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1023-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1017
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits--2.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:53
      .filename (string) = CommunityHousePortraits--2.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits--2.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1017-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1031
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3783.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:59
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3783.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3783.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1031-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1018
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits--3.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:54
      .filename (string) = CommunityHousePortraits--3.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits--3.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1018-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1025
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3630.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:57
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3630.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3630.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1025-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1019
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits--4.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:54
      .filename (string) = CommunityHousePortraits--4.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits--4.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1019-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1024
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3622.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:56
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3622.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3622.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1024-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1022
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3599.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:55
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3599.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3599.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1022-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1021
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3582.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:55
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3582.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3582.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1021-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1020
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits--5.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:54
      .filename (string) = CommunityHousePortraits--5.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits--5.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1020-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1029
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3677.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:58
      .filename (string) = CommunityHousePortraits-3677.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3677.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 949
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1029-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 15 images
$itemcount (integer) = 15
$numimages (integer) = 15
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 1029
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/CommunityHousePortraits-3677.JPG
   .filedate (string) = 2021-07-01 10:27:58
   .filename (string) = CommunityHousePortraits-3677.JPG
   .title (string) =
   .titlename (string) = CommunityHousePortraits-3677.JPG
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 16
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 949
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-Community-House/61
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1029-9.JPG
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 719
   .1 (integer) = 1080
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="719" height="1080"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 61
$page_id (string) = newportraits-community-house-cy
$page_alias (string) = newportraits-community-house-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) =
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-community-house
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-community-house-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1