portrait-photography-newporta
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 54
$page_id (string) = corporate-headshots
$page_alias (string) = corporate-headshots
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = mb5b09
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Corporate
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 54
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Corporate Headshots
$gallerydir (string) = Corporate
$galleryid (string) = 927
$gallerycomment (string) =

Are you looking for corporate headshots of your team?

I have a photography studio based in Newport, but can also come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work. Together we'll decide on a portrait style - whether that's white background, environmental, colour background (including matching your corporate brand colours), black and white, formal, approachable - that suits your brand and then shoot you a range of high quality staff portraits which all fit together stylistically. We'll work out how you want your staff to dress for the photos, and plan each part of the photoshoot.

I appreciate that loads of people hate having their photograph taken, but over the years have learned to quickly develop a rapport with your team members, putting them at ease before taking the photographs. I'll need about 10 minutes with each sitter to achieve this. I'll also supply a pdf for your team to tell them what to expect from a photoshoot with me, what to wear, what to avoid etc. Despite having many years experience in different styles of photography (event, fashion, product etc), it is portrait photography that I excel at - and that's a combination of creative and technical skills coupled with a real talent for communicating with people. This allows me to quickly put nervous sitters at ease to get the best corporate photos that I can.

Get in touch to discuss your corporate headshot photography needs. Or call on 01633 674418.


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:38:38
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/54
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Corporate headshots - I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Headshots Corfforaethol
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Ydych chi'n edrych am headshots corfforaethol o'ch tîm?

Mae gen i stiwdio ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, ond gallaf hefyd ddod i'ch man gwaith gyda gosodiad stiwdio ffotograffiaeth gludadwy, i dynnu lluniau eich cwmni ar gyfer eich gwefan neu waith marchnata argraffu. Gyda'n gilydd byddwn yn penderfynu ar arddull portread - boed hynny'n gefndir gwyn, amgylcheddol, cefndir lliw (gan gynnwys cydweddu lliwiau eich brand corfforaethol), du a gwyn, ffurfiol, hawdd mynd ato - sy'n gweddu i'ch brand ac yna'n saethu ystod o staff o ansawdd uchel atoch. portreadau sydd i gyd yn cyd-fynd yn arddulliadol. Byddwn yn gweithio allan sut rydych am i'ch staff wisgo ar gyfer y lluniau, a chynllunio pob rhan o'r sesiwn tynnu lluniau.

Rwy’n gwerthfawrogi bod llawer o bobl yn casáu cael tynnu eu llun, ond dros y blynyddoedd wedi dysgu datblygu perthynas gyflym ag aelodau’ch tîm, gan eu gwneud yn gartrefol cyn tynnu’r lluniau. Bydd angen tua 10 munud gyda phob eisteddwr i gyflawni hyn. Cysylltwch i drafod anghenion ffotograffiaeth headshot eich cwmni. Byddaf hefyd yn darparu pdf i'ch tîm i ddweud wrthynt beth i'w ddisgwyl o sesiwn tynnu lluniau gyda mi, beth i'w wisgo, beth i'w osgoi ac ati.

Er bod gen i flynyddoedd lawer o brofiad mewn gwahanol arddulliau o ffotograffiaeth (digwyddiad, ffasiwn, cynnyrch ac ati), ffotograffiaeth portread dwi’n rhagori arno – ac mae hynny’n gyfuniad o sgiliau creadigol a thechnegol ynghyd â dawn go iawn i gyfathrebu â phobl. Mae hyn yn fy ngalluogi i roi eisteddwyr nerfus yn gartrefol yn gyflym i gael y lluniau corfforaethol gorau y gallaf.

Cysylltwch i drafod eich anghenion ffotograffiaeth headshot corfforaethol. Neu galwch ar 01633 674418.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Headshots corfforaethol - Gallaf ddod i'ch man gwaith gyda gosodiad stiwdio ffotograffiaeth gludadwy i dynnu lluniau eich cwmni ar gyfer eich gwefan neu waith marchnata print.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1739
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-kateAdie.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 13:10:04
      .filename (string) = corporate-kateAdie.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-kateAdie.jpg
      .comment (string) = Kate Adie for BAE Systems
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1739-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1736
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-pharmaMD.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:29:03
      .filename (string) = corporate-pharmaMD.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-pharmaMD.jpg
      .comment (string) = Woundcheck Team
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1736-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 935
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWDReception.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:59
      .filename (string) = FWDReception.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWDReception.jpg
      .comment (string) = FWD Law
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/935-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1732
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-femi.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:22:01
      .filename (string) = corporate-femi.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-femi.jpg
      .comment (string) = Care Supply UK
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1732-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1740
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-hs.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 13:58:40
      .filename (string) = corporate-hs.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-hs.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1740-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1735
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/he1.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:24:17
      .filename (string) = he1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = he1.jpg
      .comment (string) = Harding Evans
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1735-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1820
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/ncr2.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-05 11:26:09
      .filename (string) = ncr2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = ncr2.jpg
      .comment (string) = Newport City Radio
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1820-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 929
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWD2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = FWD2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWD2.jpg
      .comment (string) = FWD Law
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/929-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1823
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-russelSwords.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-05 13:06:03
      .filename (string) = corporate-russelSwords.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-russelSwords.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1823-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1821
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-hexa.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-05 11:49:49
      .filename (string) = corporate-hexa.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-hexa.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1821-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1734
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-kirsty.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:22:01
      .filename (string) = corporate-kirsty.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-kirsty.jpg
      .comment (string) = Care Supply UK
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1734-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1738
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-fwd.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 13:00:24
      .filename (string) = corporate-fwd.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-fwd.jpg
      .comment (string) = Keith Evans Solicitors
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1738-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1737
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/coporate-ke.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:33:21
      .filename (string) = coporate-ke.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = coporate-ke.jpg
      .comment (string) = Keith Evans Solicitors
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1737-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1822
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/daisplash.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-05 12:20:22
      .filename (string) = daisplash.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = daisplash.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1822-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 932
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = KEvansStaff3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff3.jpg
      .comment (string) = FWD Law
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/932-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1741
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-josh.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 14:26:20
      .filename (string) = corporate-josh.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-josh.jpg
      .comment (string) = Josh Rousen
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1741-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1733
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/Corporate-Jez.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-04 12:22:01
      .filename (string) = Corporate-Jez.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Corporate-Jez.jpg
      .comment (string) = Care Supply UK
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1733-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 934
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWDNewcomers.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:59
      .filename (string) = FWDNewcomers.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWDNewcomers.jpg
      .comment (string) = FWD Law
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/934-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 936
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:01
      .filename (string) = KEvansStaff.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff.jpg
      .comment (string) = Woundchek
      .fileorder (string) = 22
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/936-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 938
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWD.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = FWD.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWD.jpg
      .comment (string) = Keith Evans Soluicitors
      .fileorder (string) = 24
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/938-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 939
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = KEvansStaff2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff2.jpg
      .comment (string) = FWD Law
      .fileorder (string) = 25
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/939-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 940
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/JPRWilliams.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .filename (string) = JPRWilliams.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = JPRWilliams.jpg
      .comment (string) = JPR Williams for BAE Systems
      .fileorder (string) = 26
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/940-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 941
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/paulMurphy.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = paulMurphy.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = paulMurphy.jpg
      .comment (string) = (ex) Welsh Secretary. Baron Paul Murphy
      .fileorder (string) = 27
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/941-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1819
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corporate-Woundchek.jpg
      .filedate (string) = 2024-01-05 11:23:14
      .filename (string) = corporate-Woundchek.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corporate-Woundchek.jpg
      .comment (string) = Woundchek
      .fileorder (string) = 28
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1819-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 944
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/WoundchekAll.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
      .filename (string) = WoundchekAll.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WoundchekAll.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 29
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/944-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 25 images
$itemcount (integer) = 25
$numimages (integer) = 25
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Corporate headshots - I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 944
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/WoundchekAll.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
   .filename (string) = WoundchekAll.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = WoundchekAll.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 29
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 927
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/944-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 1500
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="1500" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 54
$page_id (string) = corporate-headshots
$page_alias (string) = corporate-headshots
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Corporate headshots - I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1