en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 95
$page_id (string) = 95
$page_alias (string) = bristol-womens-walk-and-talk
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Event-Photography
   .returnid (string) = 95
   .action (string) = default
   .inline (string) =
   .module (string) = Gallery
]
$returnid (string) = 95
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {
   .GalleryCSS (string) =
   .GalleryJS (string) =
}
$gallerytitle (string) = Event Photography
$gallerydir (string) = Event-Photography
$galleryid (string) = 152
$gallerycomment (string) =

I've been doing event photography since I was a teenager and got my first gig photographing an event at the Civic Centre in Newport. Our event photography covers a wide range of event types, from corporate conferences to music festivals, fashion shows to corporate team-building days. 

If you have an event coming up and are looking for a photographer then please give us a call on 01633 674418


$gallerydate (string) = 2021-06-21 14:31:37
$parentid (string) = 1
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Event photography from corporate conference photography to music festival photography.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth Digwyddiadau
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Dw i 'di bod yn gwneud ffotograffiaeth digwyddiad ers yn fy arddegau a chefais fy gig cyntaf yn tynnu lluniau o ddigwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig yng Nghasnewydd. Mae ein ffotograffiaeth digwyddiad yn cwmpasu ystod eang o fathau o ddigwyddiadau, o gynadleddau corfforaethol i wyliau cerddoriaeth, sioeau ffasiwn i ddiwrnodau adeiladu tîm corfforaethol.

Os oes gennych chi ddigwyddiad ar y gweill ac yn chwilio am ffotograffydd yna rhowch alwad i ni ar 01633 674418


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth digwyddiad o ffotograffiaeth cynhadledd gorfforaethol i ffotograffiaeth gŵyl gerddoriaeth.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1742
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/WAHWN-Conference/95
      .filedate (string) = 2024-01-04 15:22:24
      .filename (string) = WAHWN-Conference
      .title (string) = WAHWN Conference
      .titlename (string) = WAHWN Conference
      .comment (string) =

WAHWN - Wales Arts in Health & Wellbeing Network held their conference at Lysaughts in Newport in Autumn 2023, and commissioned me to photograph the event.


      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1766-10.jpg
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = event photography, conference photography
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Cynhadledd WAHWN
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Cynhaliodd Rhwydwaith Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Cymru eu cynhadledd yn Lysaughts yng Nghasnewydd yn hydref 2023, a chomisiynwyd fi i dynnu llun o’r digwyddiad.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = ffotograffiaeth digwyddiadau, ffotograffiaeth cynhadleddau
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1792
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/TYfu-Malpas-Court/95
      .filedate (string) = 2024-01-04 15:37:22
      .filename (string) = TYfu-Malpas-Court
      .title (string) = TYfu at Malpas Court
      .titlename (string) = TYfu at Malpas Court
      .comment (string) =

The aim of the TYfu project (based in Malpas Court, Newport) is to support, educate, enhance, and inspire those with learning disabilities and mental health problems. I've had several shoots with the amazing TYfu guys and girls, and always enjoy working with them.


      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = photoshoot, malpas court, tyfu project
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Prosiect TYfu
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Nod prosiect TYfu (sydd wedi’i leoli yn Malpas Court, Casnewydd) yw cefnogi, addysgu, gwella ac ysbrydoli’r rhai ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl. Dwi wedi cael sawl shoot gyda'r bois a merched anhygoel TYfu, a wastad yn mwynhau gweithio gyda nhw.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1492
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bristol-Womens-Walk-and-Talk/95
      .filedate (string) = 2022-11-14 11:59:26
      .filename (string) = Bristol-Womens-Walk-and-Talk
      .title (string) = Bristol Women's Walk and Talk
      .titlename (string) = Bristol Women's Walk and Talk
      .comment (string) =

Bristol Women's Walk and Talk group.


      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Photography, photoshoot, bristol women's walk and talk
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Taith Gerdded a Sgwrs Merched Bryste
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Bristol Women's Walk and Talk group.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth, tynnu lluniau, taith gerdded a siarad merched ym Mryste
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1624
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/95
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:18
      .filename (string) = Bank-of-England-Outreach-Shoot
      .title (string) = Bank of England Outreach Shoot
      .titlename (string) = Bank of England Outreach Shoot
      .comment (string) =

The Bank of England held a series of fact finding events at Newport Schools, to gauge the impact of the current financial situation on families, teens, and charity service users. I took photos!


      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotoshoot allgymorth Banc Lloegr
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Cynhaliodd Banc Lloegr gyfres o ddigwyddiadau canfod ffeithiau yn Ysgolion Casnewydd, i fesur effaith y sefyllfa ariannol bresennol ar deuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau, a defnyddwyr gwasanaethau elusennol. Tynnais i luniau!


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 153
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/tom.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = tom.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = tom.jpg
      .comment (string) = Tom Jones (Impersonator!)
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/153-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 167
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/PrinceCharles.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:58
      .filename (string) = PrinceCharles.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = PrinceCharles.jpg
      .comment (string) = Prince Charles (the real one!)
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/167-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 156
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf5.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Event
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/156-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 163
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Glc-Eggsy.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = Glc-Eggsy.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Glc-Eggsy.jpg
      .comment (string) = Goldie Lookin Chain
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/163-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1709
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/fywoman.jpg
      .filedate (string) = 2023-10-03 15:55:11
      .filename (string) = fywoman.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = fywoman.jpg
      .comment (string) = Flaming Lips at WOMAD festival
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1709-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 171
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Maindee.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:32:00
      .filename (string) = Maindee.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Maindee.jpg
      .comment (string) = Maindee Festival
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/171-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1710
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/AmpersandClones.jpg
      .filedate (string) = 2023-10-03 16:41:54
      .filename (string) = AmpersandClones.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = AmpersandClones.jpg
      .comment (string) = Mulitiple exposure of Ampersand band
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1710-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1707
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/sparc.jpg
      .filedate (string) = 2023-10-03 15:46:40
      .filename (string) = sparc.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = sparc.jpg
      .comment (string) = Sparc website launch event
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1707-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 170
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Youngblood.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:59
      .filename (string) = Youngblood.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Youngblood.jpg
      .comment (string) = Youngblood Brass band
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/170-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 169
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/JessicaMorden.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:59
      .filename (string) = JessicaMorden.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = JessicaMorden.jpg
      .comment (string) = Jessica Morden MP
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/169-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 168
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Grassroots.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:58
      .filename (string) = Grassroots.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Grassroots.jpg
      .comment (string) = Grassroots theatre
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/168-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 157
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf4.jpg
      .comment (string) = Cyber Security conference
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/157-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 172
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Glc-maggot.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:32:00
      .filename (string) = Glc-maggot.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Glc-maggot.jpg
      .comment (string) = GLC
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/172-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 165
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/PrinceCharles3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:57
      .filename (string) = PrinceCharles3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = PrinceCharles3.jpg
      .comment (string) = Prince Charles for University of Wales
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/165-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1708
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/wom1.jpg
      .filedate (string) = 2023-10-03 15:55:10
      .filename (string) = wom1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = wom1.jpg
      .comment (string) = Womad festival
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1708-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 159
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf2.jpg
      .comment (string) = Cyber Conference
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/159-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 164
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/RoniSize.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:57
      .filename (string) = RoniSize.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = RoniSize.jpg
      .comment (string) = Roni Size for Crow Point Festival
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/164-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 155
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/CorpPeeps-%2810-of-25%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = CorpPeeps-(10-of-25).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = CorpPeeps-(10-of-25).jpg
      .comment (string) = Ex Secretary of State for Wales Cheryl Gillan, at Westminster Event
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/155-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 162
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/CastleFireworks.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = CastleFireworks.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = CastleFireworks.jpg
      .comment (string) = Fireworks at Caerphilly Castle
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/162-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 154
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/drums.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = drums.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = drums.jpg
      .comment (string) = Justin Adams
      .fileorder (string) = 22
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/154-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 161
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MutoidWaste.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = MutoidWaste.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MutoidWaste.jpg
      .comment (string) = Mutoid Waste
      .fileorder (string) = 23
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/161-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 160
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = MITConf1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf1.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Conference
      .fileorder (string) = 24
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/160-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [26] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 158
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf3.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Conference
      .fileorder (string) = 25
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/158-10.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 23 images
$itemcount (integer) = 27
$numimages (integer) = 23
$numdirs (integer) = 4
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$gallery_module_root (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = bristol-womens-walk-and-talk
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (NULL) =
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1