$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 17
$page_id (string) = 17
$page_alias (string) = blog-detail
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Event-Photography
   .returnid (string) = 17
   .action (string) = default
   .inline (string) =
   .module (string) = Gallery
]
$returnid (string) = 17
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Event Photography
$gallerydir (string) = Event-Photography
$galleryid (string) = 152
$gallerycomment (string) =

I've been doing event photography since I was a teenager and got my first gig photographing an event at the Civic Centre in Newport. Our event photography covers a wide range of event types, from corporate conferences to music festivals, fashion shows to corporate team-building days. 

If you have an event coming up and are looking for a photographer then please give us a call on 01633 674418


$gallerydate (string) = 2021-06-21 14:31:37
$parentid (string) = 1
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/17
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Event photography from corporate conference photography to music festival photography.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth Digwyddiadau
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Dw i 'di bod yn gwneud ffotograffiaeth digwyddiad ers yn fy arddegau a chefais fy gig cyntaf yn tynnu lluniau o ddigwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig yng Nghasnewydd. Mae ein ffotograffiaeth digwyddiad yn cwmpasu ystod eang o fathau o ddigwyddiadau, o gynadleddau corfforaethol i wyliau cerddoriaeth, sioeau ffasiwn i ddiwrnodau adeiladu tîm corfforaethol.

Os oes gennych chi ddigwyddiad ar y gweill ac yn chwilio am ffotograffydd yna rhowch alwad i ni ar 01633 674418


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth digwyddiad o ffotograffiaeth cynhadledd gorfforaethol i ffotograffiaeth gŵyl gerddoriaeth.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1492
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bristol-Womens-Walk-and-Talk/17
      .filedate (string) = 2022-11-14 11:59:26
      .filename (string) = Bristol-Womens-Walk-and-Talk
      .title (string) = Bristol Women's Walk and Talk
      .titlename (string) = Bristol Women's Walk and Talk
      .comment (string) =

Bristol Women's Walk and Talk group.


      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Photography, photoshoot, bristol women's walk and talk
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Taith Gerdded a Sgwrs Merched Bryste
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Bristol Women's Walk and Talk group.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth, tynnu lluniau, taith gerdded a siarad merched ym Mryste
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1624
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/17
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:18
      .filename (string) = Bank-of-England-Outreach-Shoot
      .title (string) = Bank of England Outreach Shoot
      .titlename (string) = Bank of England Outreach Shoot
      .comment (string) =

The Bank of England held a series of fact finding events at Newport Schools, to gauge the impact of the current financial situation on families, teens, and charity service users. I took photos!


      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotoshoot allgymorth Banc Lloegr
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Cynhaliodd Banc Lloegr gyfres o ddigwyddiadau canfod ffeithiau yn Ysgolion Casnewydd, i fesur effaith y sefyllfa ariannol bresennol ar deuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau, a defnyddwyr gwasanaethau elusennol. Tynnais i luniau!


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 153
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/tom.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = tom.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = tom.jpg
      .comment (string) = Tom Jones (Impersonator!)
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/153-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 167
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/PrinceCharles.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:58
      .filename (string) = PrinceCharles.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = PrinceCharles.jpg
      .comment (string) = Prince Charles (the real one!)
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/167-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 156
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf5.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Event
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/156-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 163
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Glc-Eggsy.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = Glc-Eggsy.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Glc-Eggsy.jpg
      .comment (string) = Goldie Lookin Chain
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/163-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 171
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Maindee.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:32:00
      .filename (string) = Maindee.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Maindee.jpg
      .comment (string) = Maindee Festival
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/171-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 170
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Youngblood.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:59
      .filename (string) = Youngblood.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Youngblood.jpg
      .comment (string) = Youngblood Brass band
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/170-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 169
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/JessicaMorden.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:59
      .filename (string) = JessicaMorden.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = JessicaMorden.jpg
      .comment (string) = Jessica Morden MP
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/169-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 168
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Grassroots.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:58
      .filename (string) = Grassroots.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Grassroots.jpg
      .comment (string) = Grassroots theatre
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/168-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 157
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf4.jpg
      .comment (string) = Cyber Security conference
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/157-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 172
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Glc-maggot.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:32:00
      .filename (string) = Glc-maggot.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Glc-maggot.jpg
      .comment (string) = GLC
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/172-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 165
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/PrinceCharles3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:57
      .filename (string) = PrinceCharles3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = PrinceCharles3.jpg
      .comment (string) = Prince Charles for University of Wales
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/165-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 159
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf2.jpg
      .comment (string) = Cyber Conference
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/159-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 164
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/RoniSize.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:57
      .filename (string) = RoniSize.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = RoniSize.jpg
      .comment (string) = Roni Size for Crow Point Festival
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/164-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 155
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/CorpPeeps-%2810-of-25%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = CorpPeeps-(10-of-25).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = CorpPeeps-(10-of-25).jpg
      .comment (string) = Ex Secretary of State for Wales Cheryl Gillan, at Westminster Event
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/155-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 162
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/CastleFireworks.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = CastleFireworks.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = CastleFireworks.jpg
      .comment (string) = Fireworks at Caerphilly Castle
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/162-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 154
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/drums.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:53
      .filename (string) = drums.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = drums.jpg
      .comment (string) = Justin Adams
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/154-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 161
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MutoidWaste.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = MutoidWaste.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MutoidWaste.jpg
      .comment (string) = Mutoid Waste
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/161-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 160
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:55
      .filename (string) = MITConf1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf1.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Conference
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/160-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 158
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
      .filename (string) = MITConf3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = MITConf3.jpg
      .comment (string) = Cyber Security Conference
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 152
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/158-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 19 images
$itemcount (integer) = 21
$numimages (integer) = 19
$numdirs (integer) = 2
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Event photography from corporate conference photography to music festival photography.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 158
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/MITConf3.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:54
   .filename (string) = MITConf3.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = MITConf3.jpg
   .comment (string) = Cyber Security Conference
   .fileorder (string) = 19
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 152
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/17
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/158-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 667
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="667" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
Array ( ) 1