event-photographya
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 95
$page_id (string) = 95
$page_alias (string) = bristol-womens-walk-and-talk
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .returnid (string) = 95
   .action (string) = default
   .inline (string) =
   .module (string) = Gallery
]
$returnid (string) = 95
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Gallery
$gallerydir (string) =
$galleryid (string) = 1
$gallerycomment (string) =

Thank you for installing the Gallery module. If you have uploaded some images to the 'uploads/images/Gallery' folder, you will see them below. You can edit titles, descriptions and thumbnail sizes in the admin section. Check out all the other features this module offers in the Module Help.


$gallerydate (string) = 2021-06-10 14:04:11
$parentid (string) = 0
$parentlink (string) =
$parent_url (string) =
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 1
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 965
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Home/95
      .filedate (string) = 2021-06-28 13:43:08
      .filename (string) = Home
      .title (string) = Home
      .titlename (string) = Home
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 27
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/95
      .filedate (string) = 2021-06-10 15:55:17
      .filename (string) = Products
      .title (string) = Product Photography
      .titlename (string) = Product Photography
      .comment (string) =

Product photography is essential to the modern business, where often photographs of the products - not the actual objects - are all the viewer has when deciding whether or not to make a purchase. We can shoot product photography from our studio in Newport, or alternatively can visit your location with a portable studio lighting setup. In addition to the cut-out on white style of packshot image (essential for selling on most online ecommerce platforms) we can also provide creative product shots, or lifestyle product shots to help promote your brand online and in print. Retouching (photoshop) service also available to make the most of your existing product photography, or to cut out products for a white background.


      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Product photography in Newport: packshots, lifestyle and cutout white background photos for selling on ecommerce.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Cynnyrch
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Mae ffotograffiaeth cynnyrch yn hanfodol i'r busnes modern, lle yn aml mae ffotograffau o'r cynhyrchion - nid y gwrthrychau gwirioneddol - i gyd sydd gan y gwyliwr wrth benderfynu p'un ai i brynu ai peidio. Gallwn saethu lluniau cynnyrch o'n stiwdio yng Nghasnewydd, neu fel arall gallwn ymweld â'ch lleoliad gyda gosodiad goleuadau stiwdio symudol. Yn ogystal â thorri allan ar arddull gwyn delwedd pecyn (sy'n hanfodol ar gyfer gwerthu ar y mwyafrif o lwyfannau e-fasnach ar-lein) gallwn hefyd ddarparu lluniau cynnyrch creadigol, neu saethiadau cynnyrch ffordd o fyw i helpu i hyrwyddo'ch brand ar-lein ac mewn print. Mae gwasanaeth ail-gyffwrdd (photoshop) hefyd ar gael i wneud y gorau o'ch ffotograffiaeth cynnyrch presennol, neu i dorri cynhyrchion allan ar gyfer cefndir gwyn.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth cynnyrch yng Nghasnewydd: pecynnau lluniau, ffordd o fyw a lluniau cefndir gwyn wedi'u torri allan i'w gwerthu ar e-fasnach.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 131
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:18:22
      .filename (string) = People-Photography
      .title (string) = Portrait Photography Newport
      .titlename (string) = Portrait Photography Newport
      .comment (string) =

Portrait photography is what I take most pleasure in (despite loving all aspects of photography) as I love meeting and chatting to new people. I am equally happy shooting portraits of professional models/ celebrities/ sportspeople/ royalty (who are all used to the camera) as I am photographing 'real' people. I shoot portraits from my photography studio in Newport, or can bring a portable portrait studio setup to your place of work.

Getting a Great Portrait

Getting a great portrait is a collaboration between myself and my sitter, who has to be relaxed enough to engage with me and my camera. I've lost count of the times that some staff member has walked into the room in a portrait session and announced "I hate having my photo taken". This is natural as many people are uncomfortable about having their portrait taken. If I took a portrait right away it would look stiff and forced, but give me 10 minutes with the sitter in these situations and I can get them to relax in my company enough for me to capture their natural character. I see this as my photography superpower - the ability to connect with people from all walks of life, all ages, all life experiences in order to get them to relax for a great photo portrait. This has come from years of practice - shooting thousands of portraits with people of all ages, and backgrounds.

Actor or Social Media Portraits / Headshots

Actors and Models need headshots for their careers - typically actors require a range of photos on a Z-Card (or comp card) to go to casting agents and acting websites. If you need a high quality photographic portrait for LinkedIn, actors Z-card, or whatever reason, then please get in touch using our contact form or call on 01633 674418. 

Company Portraits / Corporate Headshots

Do you need photographic portraits of your team for your website, or company brochure? My portable studio allows me to come to your location to photograph your staff portraits/ headshots, or else I can shoot on location at your corporate event. Take a look at some of my corporate headshots then Get in touch to discuss your portrait requirements.


      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Portrait photography in Newport - at our photographic studio, or at your place of work with our portable portrait studio kit.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Portread
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Ffotograffiaeth bortreadau yw'r hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf (er gwaethaf caru pob agwedd ar ffotograffiaeth) gan fy mod wrth fy modd yn cyfarfod a sgwrsio â phobl newydd. Rwyf yr un mor hapus yn saethu portreadau o fodelau proffesiynol / enwogion / mabolgampwyr / teulu brenhinol (sydd i gyd wedi arfer â'r camera) ag yr wyf yn tynnu lluniau o bobl 'go iawn'. Rwy’n saethu portreadau o fy stiwdio ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, neu’n gallu dod â gosodiad stiwdio portread symudol i’ch gweithle.

Cael Portread Gwych

Mae cael portread gwych yn gydweithrediad rhwng fi a fy eisteddwr, sy'n gorfod bod yn ddigon hamddenol i ymgysylltu â mi a'm camera. Rwyf wedi colli cyfrif o'r amseroedd y mae rhai aelod o staff wedi cerdded i mewn i'r ystafell mewn sesiwn bortreadau a chyhoeddi "Mae'n gas gen i gael tynnu fy llun". Mae hyn yn naturiol gan fod llawer o bobl yn anghyfforddus ynglŷn â chael tynnu eu portread. Pe bawn i'n cymryd portread ar unwaith byddai'n edrych yn anystwyth ac wedi'i orfodi, ond rhowch 10 munud i mi gyda'r eisteddwr yn y sefyllfaoedd hyn a gallaf eu cael i ymlacio yn fy nghwmni ddigon i mi ddal eu cymeriad naturiol. Rwy'n gweld hwn fel fy archbŵer ffotograffiaeth - y gallu i gysylltu â phobl o bob cefndir, pob oed, pob profiad bywyd er mwyn eu cael i ymlacio ar gyfer llun-bortread gwych. Mae hyn wedi dod o flynyddoedd o ymarfer - saethu miloedd o bortreadau gyda phobl o bob oed, a chefndir. Cysylltwch â ni.

Portreadau Actor neu portreadau Gyfryngau Cymdeithasol / Penluniau

Mae angen lluniau ar actorion a modelau ar gyfer eu gyrfaoedd - fel arfer mae actorion angen amrywiaeth o luniau ar Gerdyn Z (neu gerdyn comp) i fynd at asiantau castio a gwefannau actio. Os oes angen portread ffotograffig o ansawdd uchel arnoch ar gyfer LinkedIn, actorion Z-card, neu ba bynnag reswm, yna cysylltwch â ni.

Portreadau Cwmni / Penluniau

Oes angen portreadau ffotograffig o'ch tîm ar gyfer eich gwefan, neu lyfryn eich cwmni? Mae fy stiwdio gludadwy yn caniatáu i mi ddod i'ch lleoliad i dynnu lluniau o'ch portreadau staff/headshots, neu fel arall gallaf saethu ar leoliad yn eich digwyddiad corfforaethol. Cysylltwch i drafod eich gofynion portread.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth bortreadau yng Nghasnewydd - yn ein stiwdio ffotograffig, neu yn eich man gwaith gyda'n pecyn stiwdio portreadau cludadwy.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 152
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:37
      .filename (string) = Event-Photography
      .title (string) = Event Photography
      .titlename (string) = Event Photography
      .comment (string) =

I've been doing event photography since I was a teenager and got my first gig photographing an event at the Civic Centre in Newport. Our event photography covers a wide range of event types, from corporate conferences to music festivals, fashion shows to corporate team-building days. 

If you have an event coming up and are looking for a photographer then please give us a call on 01633 674418


      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Event photography from corporate conference photography to music festival photography.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Digwyddiadau
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Dw i 'di bod yn gwneud ffotograffiaeth digwyddiad ers yn fy arddegau a chefais fy gig cyntaf yn tynnu lluniau o ddigwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig yng Nghasnewydd. Mae ein ffotograffiaeth digwyddiad yn cwmpasu ystod eang o fathau o ddigwyddiadau, o gynadleddau corfforaethol i wyliau cerddoriaeth, sioeau ffasiwn i ddiwrnodau adeiladu tîm corfforaethol.

Os oes gennych chi ddigwyddiad ar y gweill ac yn chwilio am ffotograffydd yna rhowch alwad i ni ar 01633 674418


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth digwyddiad o ffotograffiaeth cynhadledd gorfforaethol i ffotograffiaeth gŵyl gerddoriaeth.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 112
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Industrial-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 13:50:05
      .filename (string) = Industrial-Photography
      .title (string) = Industrial Photography
      .titlename (string) = Industrial Photography
      .comment (string) =

Why Industrial photography? Well, I grew up in Deri, a mining village in the Rhymney Valley with the scars of industry all around, before moving to the industrial city of Newport. Its no surprise then that I ended up taking industrial photos at factories, forges, steelworks, factories and power stations . Over the years my clients for industrial photography have included Tata Steel/Corus, Welsh Power, Ensinger, CAF, Essentra, Uskmouth Power, Industrial Door Services, Forged Solutions, First Energy and more. If you need industrial photography for your website or company report, then please get in touch.


      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Industrial photography in Newport and South Wales.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Diwydianol
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Pam ffotograffiaeth ddiwydiannol? Wel, ces i fy magu yn Deri, pentref glofaol yng Nghwm Rhymni gyda chreithiau diwydiant o gwmpas, cyn symud i ddinas ddiwydiannol Casnewydd. Nid yw'n syndod felly fy mod wedi tynnu lluniau diwydiannol mewn ffatrïoedd, gefeiliau, gweithfeydd dur, ffatrïoedd a gorsafoedd pŵer . Dros y blynyddoedd mae fy nghleientiaid ar gyfer ffotograffiaeth ddiwydiannol wedi cynnwys Tata Steel/Corus, Welsh Power, Ensinger, CAF, Essentra, Uskmouth Power, Industrial Door Services, Forged Solutions, First Energy a mwy. Os oes angen ffotograffiaeth ddiwydiannol arnoch ar gyfer eich gwefan neu adroddiad cwmni, yna cysylltwch â ni.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth ddiwydiannol yng Nghasnewydd a De Cymru.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 424
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:28:00
      .filename (string) = Fashion-Photography
      .title (string) = Fashion Photography
      .titlename (string) = Fashion Photography
      .comment (string) =

Working with my wife Marion as stylist, we've shot a wide range of fashion & beauty photography over the years with many talented models. Many of these shoots were on a TF (time for) basis - meaning that the models / stylists / makeup artists (and me, the photographer) work for free in exchange for images for their portfolios. This is a great way of helping out new local models, whilst offering the opportunity for me and Marion to try out new photographic ideas, styles, methods etc. Mostly then we look for models who want to collaborate with photographers; rather than just turning up and shooting, we plan the shoots beforehand, share Pinterest mood boards of inspirational images, discuss and plan what all parties want from the shoot. 

If you are interested in this sort of collaboration, please get in touch. Other shots here for clients such as Marigold Costumes, Laura May Bridal, Fashion Rocks Wales (fashion show photography) etc. 


      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Ffasiwn
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 549
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/95
      .filedate (string) = 2021-06-24 10:37:25
      .filename (string) = TravelPhotography
      .title (string) = Travel Photography
      .titlename (string) = Travel Photography
      .comment (string) =

There's nothing I like better than taking a photographic trip to a new country or city. The beach is ok for a day or two, but after that I'm itching to get my camera out. Most of the work here is self generated, with image libraries as the destination of the final photographs. Some are commissioned however, including a three day job from Visit Wales to photograph sunny Rhyl and Prestatyn on the North Wales Riviera… It rained.


      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Teithio
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Does dim byd dwi'n ei hoffi yn well na mynd ar daith ffotograffig i wlad neu ddinas newydd. Mae'r traeth yn iawn am ddiwrnod neu ddau, ond ar ôl hynny dwi'n cosi i gael fy nghamera allan. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yma wedi'i gynhyrchu gan ei hun, gyda llyfrgelloedd delwedd yn gyrchfan i'r ffotograffau terfynol. Fodd bynnag, mae rhai wedi’u comisiynu, gan gynnwys swydd tri diwrnod gan Croeso Cymru i dynnu lluniau o’r Rhyl a Phrestatyn heulog ar Riviera Gogledd Cymru… Roedd hi’n bwrw glaw.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 742
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/95
      .filedate (string) = 2021-06-28 13:05:46
      .filename (string) = Personal-Projects
      .title (string) = Personal Projects
      .titlename (string) = Personal Projects
      .comment (string) =

I photograph because people pay me to photograph. More than that though, I photograph because I'm passionate about photography and have been since I was a teenager shooting photos of my friends (on film of course!). When I'm not shooting for clients I create my own little - and not so little - projects to explore various aspects of photography. One constant over the last 10 years has been my photographic portraiture of the good people of Newport, South Wales. I've shot hundreds of people for my Newportraits and Welsh From Everywhere projects, and will continue to add to this archive.

I'm always striving to expand my knowledge and skills, so regularly choose to get out of my comfort zone and try new things photographically. Here's a selection of Personal photographic Projects which I'll be adding to from time to time.


      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Personal photography projects from shooting art nudes, to large scale portraiture projects.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Prosiectau Personol
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Rwy'n tynnu llun oherwydd mae pobl yn talu i mi dynnu llun. Ond yn fwy na hynny, dwi'n tynnu lluniau achos dwi'n angerddol am ffotograffiaeth ac wedi bod ers yn fy arddegau yn saethu lluniau o fy ffrindiau (ar ffilm wrth gwrs!). Pan nad wyf yn saethu ar gyfer cleientiaid rwy'n creu fy mhrosiectau bach fy hun - ac nid cyn lleied - i archwilio gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Un elfen gyson dros y 10 mlynedd diwethaf fu fy mhortread ffotograffig o bobl dda Casnewydd, De Cymru. Rwyf wedi saethu cannoedd o bobl ar gyfer fy mhrosiectau Casnewyddraits a Welsh From Everywhere, a byddaf yn parhau i ychwanegu at yr archif hon.

Rydw i bob amser yn ymdrechu i ehangu fy ngwybodaeth a sgiliau, felly yn aml yn dewis mynd allan o fy nghysur a rhoi cynnig ar bethau newydd yn ffotograffig. Dyma ddetholiad o Brosiectau Ffotograffiaeth Personol y byddaf yn ychwanegu atynt o bryd i'w gilydd.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Prosiectau ffotograffiaeth personol o saethu celf noethlymun, i brosiectau portreadau ar raddfa fawr.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 0 images
$itemcount (integer) = 8
$numimages (integer) = 0
$numdirs (integer) = 8
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (NULL) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 742
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/95
   .filedate (string) = 2021-06-28 13:05:46
   .filename (string) = Personal-Projects
   .title (string) = Personal Projects
   .titlename (string) = Personal Projects
   .comment (string) =

I photograph because people pay me to photograph. More than that though, I photograph because I'm passionate about photography and have been since I was a teenager shooting photos of my friends (on film of course!). When I'm not shooting for clients I create my own little - and not so little - projects to explore various aspects of photography. One constant over the last 10 years has been my photographic portraiture of the good people of Newport, South Wales. I've shot hundreds of people for my Newportraits and Welsh From Everywhere projects, and will continue to add to this archive.

I'm always striving to expand my knowledge and skills, so regularly choose to get out of my comfort zone and try new things photographically. Here's a selection of Personal photographic Projects which I'll be adding to from time to time.


   .fileorder (string) = 7
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) = 1
   .galleryid (string) = 1
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
   ->fields (array) = [
      .meta_description (array) = [
         .fieldid (string) = 1
         .name (string) = Meta Description
         .type (string) = textarea
         .properties (NULL) =
         .dirfield (string) = 1
         .sortorder (string) = 1
         .public (string) = 1
         .value (string) = Personal photography projects from shooting art nudes, to large scale portraiture projects.
      ]
      .gallery_title_cy (array) = [
         .fieldid (string) = 7
         .name (string) = Gallery Title_CY
         .type (string) = textinput
         .properties (string) = 255
         .dirfield (string) = 1
         .sortorder (string) = 2
         .public (string) = 1
         .value (string) = Prosiectau Personol
      ]
      .comment_cy (array) = [
         .fieldid (string) = 4
         .name (string) = Comment_CY
         .type (string) = wysiwyg
         .properties (NULL) =
         .dirfield (string) = 1
         .sortorder (string) = 3
         .public (string) = 1
         .value (string) =

Rwy'n tynnu llun oherwydd mae pobl yn talu i mi dynnu llun. Ond yn fwy na hynny, dwi'n tynnu lluniau achos dwi'n angerddol am ffotograffiaeth ac wedi bod ers yn fy arddegau yn saethu lluniau o fy ffrindiau (ar ffilm wrth gwrs!). Pan nad wyf yn saethu ar gyfer cleientiaid rwy'n creu fy mhrosiectau bach fy hun - ac nid cyn lleied - i archwilio gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Un elfen gyson dros y 10 mlynedd diwethaf fu fy mhortread ffotograffig o bobl dda Casnewydd, De Cymru. Rwyf wedi saethu cannoedd o bobl ar gyfer fy mhrosiectau Casnewyddraits a Welsh From Everywhere, a byddaf yn parhau i ychwanegu at yr archif hon.

Rydw i bob amser yn ymdrechu i ehangu fy ngwybodaeth a sgiliau, felly yn aml yn dewis mynd allan o fy nghysur a rhoi cynnig ar bethau newydd yn ffotograffig. Dyma ddetholiad o Brosiectau Ffotograffiaeth Personol y byddaf yn ychwanegu atynt o bryd i'w gilydd.


      ]
      .meta_description_cy (array) = [
         .fieldid (string) = 5
         .name (string) = Meta Description_CY
         .type (string) = textarea
         .properties (NULL) =
         .dirfield (string) = 1
         .sortorder (string) = 4
         .public (string) = 1
         .value (string) = Prosiectau ffotograffiaeth personol o saethu celf noethlymun, i brosiectau portreadau ar raddfa fawr.
      ]
      .hidden (array) = [
         .fieldid (string) = 3
         .name (string) = Hidden
         .type (string) = checkbox
         .properties (NULL) =
         .dirfield (string) = 1
         .sortorder (string) = 5
         .public (string) = 1
         .value (NULL) =
      ]
   ]
}
en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 95
$page_id (string) = 95
$page_alias (string) = bristol-womens-walk-and-talk
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (NULL) =
$actionid (string) = cntnt01
$actionparams (array) = [
   .returnid (string) = 95
   .action (string) = default
   .inline (string) =
   .module (string) = Gallery
]
$returnid (string) = 95
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {
   .GalleryCSS (string) =
   .GalleryJS (string) =
}
$gallerytitle (string) = Gallery
$gallerydir (string) =
$galleryid (string) = 1
$gallerycomment (string) =

Thank you for installing the Gallery module. If you have uploaded some images to the 'uploads/images/Gallery' folder, you will see them below. You can edit titles, descriptions and thumbnail sizes in the admin section. Check out all the other features this module offers in the Module Help.


$gallerydate (string) = 2021-06-10 14:04:11
$parentid (string) = 0
$parentlink (string) =
$parent_url (string) =
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 1
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 965
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Home/95
      .filedate (string) = 2021-06-28 13:43:08
      .filename (string) = Home
      .title (string) = Home
      .titlename (string) = Home
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 27
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/95
      .filedate (string) = 2021-06-10 15:55:17
      .filename (string) = Products
      .title (string) = Product Photography
      .titlename (string) = Product Photography
      .comment (string) =

Product photography is essential to the modern business, where often photographs of the products - not the actual objects - are all the viewer has when deciding whether or not to make a purchase. We can shoot product photography from our studio in Newport, or alternatively can visit your location with a portable studio lighting setup. In addition to the cut-out on white style of packshot image (essential for selling on most online ecommerce platforms) we can also provide creative product shots, or lifestyle product shots to help promote your brand online and in print. Retouching (photoshop) service also available to make the most of your existing product photography, or to cut out products for a white background.


      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Product photography in Newport: packshots, lifestyle and cutout white background photos for selling on ecommerce.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Cynnyrch
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Mae ffotograffiaeth cynnyrch yn hanfodol i'r busnes modern, lle yn aml mae ffotograffau o'r cynhyrchion - nid y gwrthrychau gwirioneddol - i gyd sydd gan y gwyliwr wrth benderfynu p'un ai i brynu ai peidio. Gallwn saethu lluniau cynnyrch o'n stiwdio yng Nghasnewydd, neu fel arall gallwn ymweld â'ch lleoliad gyda gosodiad goleuadau stiwdio symudol. Yn ogystal â thorri allan ar arddull gwyn delwedd pecyn (sy'n hanfodol ar gyfer gwerthu ar y mwyafrif o lwyfannau e-fasnach ar-lein) gallwn hefyd ddarparu lluniau cynnyrch creadigol, neu saethiadau cynnyrch ffordd o fyw i helpu i hyrwyddo'ch brand ar-lein ac mewn print. Mae gwasanaeth ail-gyffwrdd (photoshop) hefyd ar gael i wneud y gorau o'ch ffotograffiaeth cynnyrch presennol, neu i dorri cynhyrchion allan ar gyfer cefndir gwyn.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth cynnyrch yng Nghasnewydd: pecynnau lluniau, ffordd o fyw a lluniau cefndir gwyn wedi'u torri allan i'w gwerthu ar e-fasnach.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 131
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:18:22
      .filename (string) = People-Photography
      .title (string) = Portrait Photography Newport
      .titlename (string) = Portrait Photography Newport
      .comment (string) =

Portrait photography is what I take most pleasure in (despite loving all aspects of photography) as I love meeting and chatting to new people. I am equally happy shooting portraits of professional models/ celebrities/ sportspeople/ royalty (who are all used to the camera) as I am photographing 'real' people. I shoot portraits from my photography studio in Newport, or can bring a portable portrait studio setup to your place of work.

Getting a Great Portrait

Getting a great portrait is a collaboration between myself and my sitter, who has to be relaxed enough to engage with me and my camera. I've lost count of the times that some staff member has walked into the room in a portrait session and announced "I hate having my photo taken". This is natural as many people are uncomfortable about having their portrait taken. If I took a portrait right away it would look stiff and forced, but give me 10 minutes with the sitter in these situations and I can get them to relax in my company enough for me to capture their natural character. I see this as my photography superpower - the ability to connect with people from all walks of life, all ages, all life experiences in order to get them to relax for a great photo portrait. This has come from years of practice - shooting thousands of portraits with people of all ages, and backgrounds.

Actor or Social Media Portraits / Headshots

Actors and Models need headshots for their careers - typically actors require a range of photos on a Z-Card (or comp card) to go to casting agents and acting websites. If you need a high quality photographic portrait for LinkedIn, actors Z-card, or whatever reason, then please get in touch using our contact form or call on 01633 674418. 

Company Portraits / Corporate Headshots

Do you need photographic portraits of your team for your website, or company brochure? My portable studio allows me to come to your location to photograph your staff portraits/ headshots, or else I can shoot on location at your corporate event. Take a look at some of my corporate headshots then Get in touch to discuss your portrait requirements.


      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Portrait photography in Newport - at our photographic studio, or at your place of work with our portable portrait studio kit.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Portread
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Ffotograffiaeth bortreadau yw'r hyn rwy'n ei fwynhau fwyaf (er gwaethaf caru pob agwedd ar ffotograffiaeth) gan fy mod wrth fy modd yn cyfarfod a sgwrsio â phobl newydd. Rwyf yr un mor hapus yn saethu portreadau o fodelau proffesiynol / enwogion / mabolgampwyr / teulu brenhinol (sydd i gyd wedi arfer â'r camera) ag yr wyf yn tynnu lluniau o bobl 'go iawn'. Rwy’n saethu portreadau o fy stiwdio ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, neu’n gallu dod â gosodiad stiwdio portread symudol i’ch gweithle.

Cael Portread Gwych

Mae cael portread gwych yn gydweithrediad rhwng fi a fy eisteddwr, sy'n gorfod bod yn ddigon hamddenol i ymgysylltu â mi a'm camera. Rwyf wedi colli cyfrif o'r amseroedd y mae rhai aelod o staff wedi cerdded i mewn i'r ystafell mewn sesiwn bortreadau a chyhoeddi "Mae'n gas gen i gael tynnu fy llun". Mae hyn yn naturiol gan fod llawer o bobl yn anghyfforddus ynglŷn â chael tynnu eu portread. Pe bawn i'n cymryd portread ar unwaith byddai'n edrych yn anystwyth ac wedi'i orfodi, ond rhowch 10 munud i mi gyda'r eisteddwr yn y sefyllfaoedd hyn a gallaf eu cael i ymlacio yn fy nghwmni ddigon i mi ddal eu cymeriad naturiol. Rwy'n gweld hwn fel fy archbŵer ffotograffiaeth - y gallu i gysylltu â phobl o bob cefndir, pob oed, pob profiad bywyd er mwyn eu cael i ymlacio ar gyfer llun-bortread gwych. Mae hyn wedi dod o flynyddoedd o ymarfer - saethu miloedd o bortreadau gyda phobl o bob oed, a chefndir. Cysylltwch â ni.

Portreadau Actor neu portreadau Gyfryngau Cymdeithasol / Penluniau

Mae angen lluniau ar actorion a modelau ar gyfer eu gyrfaoedd - fel arfer mae actorion angen amrywiaeth o luniau ar Gerdyn Z (neu gerdyn comp) i fynd at asiantau castio a gwefannau actio. Os oes angen portread ffotograffig o ansawdd uchel arnoch ar gyfer LinkedIn, actorion Z-card, neu ba bynnag reswm, yna cysylltwch â ni.

Portreadau Cwmni / Penluniau

Oes angen portreadau ffotograffig o'ch tîm ar gyfer eich gwefan, neu lyfryn eich cwmni? Mae fy stiwdio gludadwy yn caniatáu i mi ddod i'ch lleoliad i dynnu lluniau o'ch portreadau staff/headshots, neu fel arall gallaf saethu ar leoliad yn eich digwyddiad corfforaethol. Cysylltwch i drafod eich gofynion portread.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth bortreadau yng Nghasnewydd - yn ein stiwdio ffotograffig, neu yn eich man gwaith gyda'n pecyn stiwdio portreadau cludadwy.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 152
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 14:31:37
      .filename (string) = Event-Photography
      .title (string) = Event Photography
      .titlename (string) = Event Photography
      .comment (string) =

I've been doing event photography since I was a teenager and got my first gig photographing an event at the Civic Centre in Newport. Our event photography covers a wide range of event types, from corporate conferences to music festivals, fashion shows to corporate team-building days. 

If you have an event coming up and are looking for a photographer then please give us a call on 01633 674418


      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Event photography from corporate conference photography to music festival photography.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Digwyddiadau
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Dw i 'di bod yn gwneud ffotograffiaeth digwyddiad ers yn fy arddegau a chefais fy gig cyntaf yn tynnu lluniau o ddigwyddiad yn y Ganolfan Ddinesig yng Nghasnewydd. Mae ein ffotograffiaeth digwyddiad yn cwmpasu ystod eang o fathau o ddigwyddiadau, o gynadleddau corfforaethol i wyliau cerddoriaeth, sioeau ffasiwn i ddiwrnodau adeiladu tîm corfforaethol.

Os oes gennych chi ddigwyddiad ar y gweill ac yn chwilio am ffotograffydd yna rhowch alwad i ni ar 01633 674418


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth digwyddiad o ffotograffiaeth cynhadledd gorfforaethol i ffotograffiaeth gŵyl gerddoriaeth.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 112
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Industrial-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 13:50:05
      .filename (string) = Industrial-Photography
      .title (string) = Industrial Photography
      .titlename (string) = Industrial Photography
      .comment (string) =

Why Industrial photography? Well, I grew up in Deri, a mining village in the Rhymney Valley with the scars of industry all around, before moving to the industrial city of Newport. Its no surprise then that I ended up taking industrial photos at factories, forges, steelworks, factories and power stations . Over the years my clients for industrial photography have included Tata Steel/Corus, Welsh Power, Ensinger, CAF, Essentra, Uskmouth Power, Industrial Door Services, Forged Solutions, First Energy and more. If you need industrial photography for your website or company report, then please get in touch.


      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Industrial photography in Newport and South Wales.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Diwydianol
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Pam ffotograffiaeth ddiwydiannol? Wel, ces i fy magu yn Deri, pentref glofaol yng Nghwm Rhymni gyda chreithiau diwydiant o gwmpas, cyn symud i ddinas ddiwydiannol Casnewydd. Nid yw'n syndod felly fy mod wedi tynnu lluniau diwydiannol mewn ffatrïoedd, gefeiliau, gweithfeydd dur, ffatrïoedd a gorsafoedd pŵer . Dros y blynyddoedd mae fy nghleientiaid ar gyfer ffotograffiaeth ddiwydiannol wedi cynnwys Tata Steel/Corus, Welsh Power, Ensinger, CAF, Essentra, Uskmouth Power, Industrial Door Services, Forged Solutions, First Energy a mwy. Os oes angen ffotograffiaeth ddiwydiannol arnoch ar gyfer eich gwefan neu adroddiad cwmni, yna cysylltwch â ni.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth ddiwydiannol yng Nghasnewydd a De Cymru.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 424
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/95
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:28:00
      .filename (string) = Fashion-Photography
      .title (string) = Fashion Photography
      .titlename (string) = Fashion Photography
      .comment (string) =

Working with my wife Marion as stylist, we've shot a wide range of fashion & beauty photography over the years with many talented models. Many of these shoots were on a TF (time for) basis - meaning that the models / stylists / makeup artists (and me, the photographer) work for free in exchange for images for their portfolios. This is a great way of helping out new local models, whilst offering the opportunity for me and Marion to try out new photographic ideas, styles, methods etc. Mostly then we look for models who want to collaborate with photographers; rather than just turning up and shooting, we plan the shoots beforehand, share Pinterest mood boards of inspirational images, discuss and plan what all parties want from the shoot. 

If you are interested in this sort of collaboration, please get in touch. Other shots here for clients such as Marigold Costumes, Laura May Bridal, Fashion Rocks Wales (fashion show photography) etc. 


      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Ffasiwn
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 549
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/95
      .filedate (string) = 2021-06-24 10:37:25
      .filename (string) = TravelPhotography
      .title (string) = Travel Photography
      .titlename (string) = Travel Photography
      .comment (string) =

There's nothing I like better than taking a photographic trip to a new country or city. The beach is ok for a day or two, but after that I'm itching to get my camera out. Most of the work here is self generated, with image libraries as the destination of the final photographs. Some are commissioned however, including a three day job from Visit Wales to photograph sunny Rhyl and Prestatyn on the North Wales Riviera… It rained.


      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Ffotograffiaeth Teithio
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Does dim byd dwi'n ei hoffi yn well na mynd ar daith ffotograffig i wlad neu ddinas newydd. Mae'r traeth yn iawn am ddiwrnod neu ddau, ond ar ôl hynny dwi'n cosi i gael fy nghamera allan. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith yma wedi'i gynhyrchu gan ei hun, gyda llyfrgelloedd delwedd yn gyrchfan i'r ffotograffau terfynol. Fodd bynnag, mae rhai wedi’u comisiynu, gan gynnwys swydd tri diwrnod gan Croeso Cymru i dynnu lluniau o’r Rhyl a Phrestatyn heulog ar Riviera Gogledd Cymru… Roedd hi’n bwrw glaw.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) =
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 742
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/95
      .filedate (string) = 2021-06-28 13:05:46
      .filename (string) = Personal-Projects
      .title (string) = Personal Projects
      .titlename (string) = Personal Projects
      .comment (string) =

I photograph because people pay me to photograph. More than that though, I photograph because I'm passionate about photography and have been since I was a teenager shooting photos of my friends (on film of course!). When I'm not shooting for clients I create my own little - and not so little - projects to explore various aspects of photography. One constant over the last 10 years has been my photographic portraiture of the good people of Newport, South Wales. I've shot hundreds of people for my Newportraits and Welsh From Everywhere projects, and will continue to add to this archive.

I'm always striving to expand my knowledge and skills, so regularly choose to get out of my comfort zone and try new things photographically. Here's a selection of Personal photographic Projects which I'll be adding to from time to time.


      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) = 1
      .galleryid (string) = 1
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/95
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery/images/folder.png
      ->fields (array) = [
         .meta_description (array) = [
            .fieldid (string) = 1
            .name (string) = Meta Description
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 1
            .public (string) = 1
            .value (string) = Personal photography projects from shooting art nudes, to large scale portraiture projects.
         ]
         .gallery_title_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 7
            .name (string) = Gallery Title_CY
            .type (string) = textinput
            .properties (string) = 255
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 2
            .public (string) = 1
            .value (string) = Prosiectau Personol
         ]
         .comment_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 4
            .name (string) = Comment_CY
            .type (string) = wysiwyg
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 3
            .public (string) = 1
            .value (string) =

Rwy'n tynnu llun oherwydd mae pobl yn talu i mi dynnu llun. Ond yn fwy na hynny, dwi'n tynnu lluniau achos dwi'n angerddol am ffotograffiaeth ac wedi bod ers yn fy arddegau yn saethu lluniau o fy ffrindiau (ar ffilm wrth gwrs!). Pan nad wyf yn saethu ar gyfer cleientiaid rwy'n creu fy mhrosiectau bach fy hun - ac nid cyn lleied - i archwilio gwahanol agweddau ar ffotograffiaeth. Un elfen gyson dros y 10 mlynedd diwethaf fu fy mhortread ffotograffig o bobl dda Casnewydd, De Cymru. Rwyf wedi saethu cannoedd o bobl ar gyfer fy mhrosiectau Casnewyddraits a Welsh From Everywhere, a byddaf yn parhau i ychwanegu at yr archif hon.

Rydw i bob amser yn ymdrechu i ehangu fy ngwybodaeth a sgiliau, felly yn aml yn dewis mynd allan o fy nghysur a rhoi cynnig ar bethau newydd yn ffotograffig. Dyma ddetholiad o Brosiectau Ffotograffiaeth Personol y byddaf yn ychwanegu atynt o bryd i'w gilydd.


         ]
         .meta_description_cy (array) = [
            .fieldid (string) = 5
            .name (string) = Meta Description_CY
            .type (string) = textarea
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 4
            .public (string) = 1
            .value (string) = Prosiectau ffotograffiaeth personol o saethu celf noethlymun, i brosiectau portreadau ar raddfa fawr.
         ]
         .hidden (array) = [
            .fieldid (string) = 3
            .name (string) = Hidden
            .type (string) = checkbox
            .properties (NULL) =
            .dirfield (string) = 1
            .sortorder (string) = 5
            .public (string) = 1
            .value (NULL) =
         ]
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 0 images
$itemcount (integer) = 8
$numimages (integer) = 0
$numdirs (integer) = 8
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$gallery_module_root (string) = https://www.webber-photo.com/modules/Gallery
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = bristol-womens-walk-and-talk
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (NULL) =
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1