product-photographya
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 5
$page_id (string) = product-photography
$page_alias (string) = product-photography
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = product-photography
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = ffotograffiaeth-cynnyrch
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m0a0aa
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Products
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 5
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Product Photography
$gallerydir (string) = Products
$galleryid (string) = 27
$gallerycomment (string) =

Product photography is essential to the modern business, where often photographs of the products - not the actual objects - are all the viewer has when deciding whether or not to make a purchase. We can shoot product photography from our studio in Newport, or alternatively can visit your location with a portable studio lighting setup. In addition to the cut-out on white style of packshot image (essential for selling on most online ecommerce platforms) we can also provide creative product shots, or lifestyle product shots to help promote your brand online and in print. Retouching (photoshop) service also available to make the most of your existing product photography, or to cut out products for a white background.


$gallerydate (string) = 2021-06-10 15:55:17
$parentid (string) = 1
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/5
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Product photography in Newport: packshots, lifestyle and cutout white background photos for selling on ecommerce.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth Cynnyrch
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Mae ffotograffiaeth cynnyrch yn hanfodol i'r busnes modern, lle yn aml mae ffotograffau o'r cynhyrchion - nid y gwrthrychau gwirioneddol - i gyd sydd gan y gwyliwr wrth benderfynu p'un ai i brynu ai peidio. Gallwn saethu lluniau cynnyrch o'n stiwdio yng Nghasnewydd, neu fel arall gallwn ymweld â'ch lleoliad gyda gosodiad goleuadau stiwdio symudol. Yn ogystal â thorri allan ar arddull gwyn delwedd pecyn (sy'n hanfodol ar gyfer gwerthu ar y mwyafrif o lwyfannau e-fasnach ar-lein) gallwn hefyd ddarparu lluniau cynnyrch creadigol, neu saethiadau cynnyrch ffordd o fyw i helpu i hyrwyddo'ch brand ar-lein ac mewn print. Mae gwasanaeth ail-gyffwrdd (photoshop) hefyd ar gael i wneud y gorau o'ch ffotograffiaeth cynnyrch presennol, neu i dorri cynhyrchion allan ar gyfer cefndir gwyn.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffiaeth cynnyrch yng Nghasnewydd: pecynnau lluniau, ffordd o fyw a lluniau cefndir gwyn wedi'u torri allan i'w gwerthu ar e-fasnach.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1526
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/product-belvedere-ba.jpg
      .filedate (string) = 2022-12-16 10:52:36
      .filename (string) = product-belvedere-ba.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = product-belvedere-ba.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1526-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1401
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/lyssiumDiffuserLifestyle.jpg
      .filedate (string) = 2021-10-04 12:08:09
      .filename (string) = lyssiumDiffuserLifestyle.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = lyssiumDiffuserLifestyle.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1401-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1544
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/whisky.jpg
      .filedate (string) = 2023-01-05 12:59:42
      .filename (string) = whisky.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = whisky.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1544-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1572
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/vase.jpg
      .filedate (string) = 2023-01-09 11:48:17
      .filename (string) = vase.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = vase.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1572-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 110
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/FootballBoot.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 12:10:56
      .filename (string) = FootballBoot.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FootballBoot.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/110-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 103
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-steenChef.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:46
      .filename (string) = productPhotography-steenChef.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-steenChef.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/103-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1570
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/bowls.jpg
      .filedate (string) = 2023-01-09 11:48:16
      .filename (string) = bowls.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = bowls.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1570-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1453
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/HomewaresMix.jpg
      .filedate (string) = 2022-04-01 13:19:21
      .filename (string) = HomewaresMix.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = HomewaresMix.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1453-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 109
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotograpy-MarigoldCostumes.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:52:00
      .filename (string) = productPhotograpy-MarigoldCostumes.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotograpy-MarigoldCostumes.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/109-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 101
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-JoovGift.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:44
      .filename (string) = productPhotography-JoovGift.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-JoovGift.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/101-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 94
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-DGCatering.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:39
      .filename (string) = productPhotography-DGCatering.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-DGCatering.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/94-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1452
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/Glass_bowl.jpg
      .filedate (string) = 2022-04-01 13:19:21
      .filename (string) = Glass_bowl.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Glass_bowl.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1452-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 95
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-Ens3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:39
      .filename (string) = productPhotography-Ens3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-Ens3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/95-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 100
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-joov2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:44
      .filename (string) = productPhotography-joov2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-joov2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/100-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1571
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/Star.jpg
      .filedate (string) = 2023-01-09 11:48:17
      .filename (string) = Star.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Star.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1571-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1400
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/Lyssium-Granules.jpg
      .filedate (string) = 2021-10-04 11:57:20
      .filename (string) = Lyssium-Granules.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Lyssium-Granules.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1400-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 111
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/product-photography-shell.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 12:16:42
      .filename (string) = product-photography-shell.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = product-photography-shell.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/111-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 102
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-Premspec.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:44
      .filename (string) = productPhotography-Premspec.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-Premspec.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/102-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 96
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-Ensinger.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:39
      .filename (string) = productPhotography-Ensinger.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-Ensinger.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/96-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 98
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-essent.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:40
      .filename (string) = productPhotography-essent.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-essent.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/98-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 97
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-Ensinger2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:40
      .filename (string) = productPhotography-Ensinger2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-Ensinger2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/97-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 99
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-IDS.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:41
      .filename (string) = productPhotography-IDS.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-IDS.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 22
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/99-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 104
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-StephRoberts1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:51
      .filename (string) = productPhotography-StephRoberts1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-StephRoberts1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 23
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/104-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 107
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-welshConnection1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:57
      .filename (string) = productPhotography-welshConnection1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-welshConnection1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 24
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/107-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 106
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/product-photography-timber.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:56
      .filename (string) = product-photography-timber.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = product-photography-timber.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 25
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/106-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 93
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotograhpy-Steph2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:38
      .filename (string) = productPhotograhpy-Steph2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotograhpy-Steph2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 26
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/93-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [26] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1543
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/PurePets.jpg
      .filedate (string) = 2023-01-05 12:51:18
      .filename (string) = PurePets.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = PurePets.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 27
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1543-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [27] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 105
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-SteveJonesArt.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:55
      .filename (string) = productPhotography-SteveJonesArt.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = productPhotography-SteveJonesArt.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 28
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 27
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/105-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 28 images
$itemcount (integer) = 28
$numimages (integer) = 28
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Product photography in Newport: packshots, lifestyle and cutout white background photos for selling on ecommerce.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 105
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Products/productPhotography-SteveJonesArt.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 11:51:55
   .filename (string) = productPhotography-SteveJonesArt.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = productPhotography-SteveJonesArt.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 28
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 27
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Products/5
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/105-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 1080
   .1 (integer) = 1080
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="1080" height="1080"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 5
$page_id (string) = product-photography
$page_alias (string) = product-photography
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Product photography in Newport: packshots, lifestyle and cutout white background photos for selling on ecommerce.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = product-photography
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = ffotograffiaeth-cynnyrch
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1