$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 54
$page_id (string) = corporate-headshots
$page_alias (string) = corporate-headshots
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = mb5b09
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Corporate
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 54
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Corporate Headshots
$gallerydir (string) = Corporate
$galleryid (string) = 927
$gallerycomment (string) =

I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work. Together we'll decide on a style - white background, environmental, colour, black and white, formal, approachable - that suits your brand and then shoot you a range of high quality staff portraits which all fit together stylistically. 

I appreciate that loads of people hate having their photograph taken, but over the years have learned to quickly develop a rapport with your team members, putting them at ease before taking the photographs. I'll need about 10 minutes with each sitter to achieve this. Get in touch to discuss your company headshot photography needs. 


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:38:38
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/54
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Headshots Corfforaethol
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Gallaf ddod i'ch man gwaith gyda gosodiad stiwdio ffotograffiaeth gludadwy i dynnu lluniau eich cwmni ar gyfer eich gwefan neu waith marchnata print. Gyda'n gilydd byddwn yn penderfynu ar arddull - cefndir gwyn, amgylcheddol, lliw, du a gwyn, ffurfiol, hawdd mynd ato - sy'n gweddu i'ch brand ac yna'n saethu amrywiaeth o bortreadau staff o ansawdd uchel atoch sydd i gyd yn cyd-fynd â'i gilydd yn arddull.

Rwy’n gwerthfawrogi bod llawer o bobl yn casáu cael tynnu eu llun, ond dros y blynyddoedd wedi dysgu datblygu perthynas gyflym ag aelodau’ch tîm, gan eu gwneud yn gartrefol cyn tynnu’r lluniau. Bydd angen tua 10 munud gyda phob eisteddwr i gyflawni hyn. Cysylltwch i drafod anghenion ffotograffiaeth headshot eich cwmni.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Gallaf ddod i'ch man gwaith gyda gosodiad stiwdio ffotograffiaeth gludadwy i dynnu lluniau eich cwmni ar gyfer eich gwefan neu waith marchnata print.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 928
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/actionpeople0tn.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:57
      .filename (string) = actionpeople0tn.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = actionpeople0tn.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/928-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 939
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = KEvansStaff2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/939-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 947
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/kateAdie2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .filename (string) = kateAdie2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = kateAdie2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/947-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 946
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/BobDicheck.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:57
      .filename (string) = BobDicheck.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BobDicheck.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/946-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 945
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/DaiSplash.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = DaiSplash.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = DaiSplash.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/945-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 944
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/WoundchekAll.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
      .filename (string) = WoundchekAll.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WoundchekAll.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/944-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 943
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/Woundchek.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
      .filename (string) = Woundchek.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = Woundchek.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/943-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 942
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/kateAdie.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .filename (string) = kateAdie.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = kateAdie.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/942-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 941
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/paulMurphy.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = paulMurphy.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = paulMurphy.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/941-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 940
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/JPRWilliams.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:00
      .filename (string) = JPRWilliams.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = JPRWilliams.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/940-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 938
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWD.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = FWD.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWD.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/938-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 929
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWD2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = FWD2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWD2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/929-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 937
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KeithEvansCollage.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:01
      .filename (string) = KeithEvansCollage.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KeithEvansCollage.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/937-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 936
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:01
      .filename (string) = KEvansStaff.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/936-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 935
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWDReception.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:59
      .filename (string) = FWDReception.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWDReception.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/935-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 934
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWDNewcomers.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:59
      .filename (string) = FWDNewcomers.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWDNewcomers.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/934-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 933
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KeithEvans.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:01
      .filename (string) = KeithEvans.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KeithEvans.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/933-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 932
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/KEvansStaff3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:02
      .filename (string) = KEvansStaff3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = KEvansStaff3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/932-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 931
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/FWDCollage.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:58
      .filename (string) = FWDCollage.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FWDCollage.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/931-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 930
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/corpPeepsTn.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:07:57
      .filename (string) = corpPeepsTn.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = corpPeepsTn.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/930-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 948
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/WoundchekCEO.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
      .filename (string) = WoundchekCEO.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WoundchekCEO.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 927
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/948-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 21 images
$itemcount (integer) = 21
$numimages (integer) = 21
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 948
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Corporate/WoundchekCEO.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-17 16:08:03
   .filename (string) = WoundchekCEO.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = WoundchekCEO.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 0
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 927
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Corporate/54
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/948-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 667
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="667" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 54
$page_id (string) = corporate-headshots
$page_alias (string) = corporate-headshots
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = I can come to your place of work with a portable photography studio setup to take your company headshots for your website or print marketing work.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = corporate-headshots-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1