event-photographya
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 94
$page_id (string) = bank-of-england
$page_alias (string) = bank-of-england
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = bank-of-england
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (NULL) =
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m17f61
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 94
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Bank of England Outreach Shoot
$gallerydir (string) = Bank-of-England-Outreach-Shoot
$galleryid (string) = 1624
$gallerycomment (string) =

The Bank of England held a series of fact finding events at Newport Schools, to gauge the impact of the current financial situation on families, teens, and charity service users. I took photos!


$gallerydate (string) = 2023-06-13 14:17:18
$parentid (string) = 152
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/94
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotoshoot allgymorth Banc Lloegr
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Cynhaliodd Banc Lloegr gyfres o ddigwyddiadau canfod ffeithiau yn Ysgolion Casnewydd, i fesur effaith y sefyllfa ariannol bresennol ar deuluoedd, pobl ifanc yn eu harddegau, a defnyddwyr gwasanaethau elusennol. Tynnais i luniau!


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1625
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0022_Layer%204.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:39
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0022_Layer 4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0022_Layer 4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1625-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1639
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0012_Layer%2014.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:36
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0012_Layer 14.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0012_Layer 14.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1639-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1649
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0024_Layer%202.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:40
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0024_Layer 2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0024_Layer 2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1649-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1648
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0021_Layer%205.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:39
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0021_Layer 5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0021_Layer 5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1648-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1647
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0020_Layer%206.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:38
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0020_Layer 6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0020_Layer 6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1647-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1646
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0019_Layer%207.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:38
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0019_Layer 7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0019_Layer 7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1646-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1645
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0018_Layer%208.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:38
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0018_Layer 8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0018_Layer 8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1645-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1644
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0017_Layer%209.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:38
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0017_Layer 9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0017_Layer 9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1644-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1643
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0016_Layer%2010.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:37
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0016_Layer 10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0016_Layer 10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1643-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1642
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0015_Layer%2011.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:37
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0015_Layer 11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0015_Layer 11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1642-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1641
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0014_Layer%2012.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:37
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0014_Layer 12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0014_Layer 12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1641-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1640
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0013_Layer%2013.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:36
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0013_Layer 13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0013_Layer 13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1640-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1638
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0011_Layer%2015.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:36
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0011_Layer 15.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0011_Layer 15.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1638-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1626
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0000_Layer%2026.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:32
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0000_Layer 26.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0000_Layer 26.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1626-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1637
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0010_Layer%2016.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:35
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0010_Layer 16.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0010_Layer 16.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1637-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1636
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0009_Layer%2017.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:35
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0009_Layer 17.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0009_Layer 17.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1636-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1635
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0008_Layer%2018.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:35
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0008_Layer 18.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0008_Layer 18.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1635-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1634
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0007_Layer%2019.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:34
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0007_Layer 19.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0007_Layer 19.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1634-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1633
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0006_Layer%2020.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:34
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0006_Layer 20.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0006_Layer 20.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1633-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1632
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0005_Layer%2021.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:34
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0005_Layer 21.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0005_Layer 21.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1632-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1631
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0004_Layer%2022.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:34
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0004_Layer 22.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0004_Layer 22.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1631-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1630
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0003_Layer%2023.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:33
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0003_Layer 23.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0003_Layer 23.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1630-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1629
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0023_Layer%203.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:39
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0023_Layer 3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0023_Layer 3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1629-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1628
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0002_Layer%2024.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:33
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0002_Layer 24.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0002_Layer 24.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1628-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1627
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0001_Layer%2025.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:33
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0001_Layer 25.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0001_Layer 25.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1627-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1650
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0025_Layer%201.jpg
      .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:40
      .filename (string) = BankofEngland-.psd_0025_Layer 1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0025_Layer 1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1624
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1650-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 26 images
$itemcount (integer) = 26
$numimages (integer) = 26
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 1650
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/BankofEngland-.psd_0025_Layer%201.jpg
   .filedate (string) = 2023-06-13 14:17:40
   .filename (string) = BankofEngland-.psd_0025_Layer 1.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = BankofEngland-.psd_0025_Layer 1.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 0
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 1624
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Event-Photography/Bank-of-England-Outreach-Shoot/94
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1650-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 1024
   .1 (integer) = 684
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="1024" height="684"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
en
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 94
$page_id (string) = bank-of-england
$page_alias (string) = bank-of-england
$lang (string) = en_US
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = en
$lang_locale (string) = en_US
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) =
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = bank-of-england
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (NULL) =
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => en ) 1