prosiectau-personola
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 87
$page_id (string) = birthday-suits-cy
$page_alias (string) = birthday-suits-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = birthday-suits
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = birthday-suits-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m4dbe9
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Personal-Projects/Birthday-Suits
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 87
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Birthday Suits
$gallerydir (string) = Birthday-Suits
$galleryid (string) = 743
$gallerycomment (string) =

At 19 I was asked to be photographed naked next to a clothed woman for a project examining gender roles and representation (which was used as an educational resource for teenagers). I agreed and later stepped the other side of the camera and started shooting nudes.

Some people may find this gallery offensive — if you are one of those then please don't look. If, on the other hand, you can appreciate the elegance and beauty of the human form, then take a look. I'm often on the lookout for models, so please contact me if you want me to shoot you in your birthday suit.


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:07:30
$parentid (string) = 742
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/87
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Siwtiau Penblwydd
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Yn 19 oed gofynnwyd i mi gael tynnu fy llun yn noeth wrth ymyl menyw mewn dillad ar gyfer prosiect yn archwilio rolau a chynrychiolaeth y rhywiau (a ddefnyddiwyd fel adnodd addysgol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau). Cytunais ac yn ddiweddarach camu yr ochr arall i'r camera a dechrau saethu noethlymun.

Efallai y bydd yr oriel hon yn sarhaus i rai pobl - os ydych chi'n un o'r rheiny yna peidiwch ag edrych. Ar y llaw arall, os gallwch chi werthfawrogi ceinder a harddwch y ffurf ddynol, yna edrychwch. Rwy'n aml yn chwilio am fodelau, felly cysylltwch â mi os ydych am i mi eich saethu yn eich siwt pen-blwydd.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 764
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birhdaysuit6.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:01
      .filename (string) = birhdaysuit6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birhdaysuit6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/764-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 757
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/elin1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:42
      .filename (string) = elin1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = elin1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/757-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 760
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birhdaysuit3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:00
      .filename (string) = birhdaysuit3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birhdaysuit3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/760-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 758
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/elin5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:44
      .filename (string) = elin5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = elin5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/758-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 746
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/bdaybecca.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:00
      .filename (string) = bdaybecca.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = bdaybecca.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/746-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 765
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/elin3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:43
      .filename (string) = elin3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = elin3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/765-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 763
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/elin2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:43
      .filename (string) = elin2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = elin2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/763-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 762
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/elin4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:43
      .filename (string) = elin4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = elin4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/762-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 755
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/sophia1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:44
      .filename (string) = sophia1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = sophia1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/755-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 752
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit9.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:02
      .filename (string) = birthdaysuit9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaysuit9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/752-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 761
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birhdaysuit7.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:01
      .filename (string) = birhdaysuit7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birhdaysuit7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/761-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 759
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:02
      .filename (string) = birthdaysuit10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaysuit10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/759-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 756
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaySuit11.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:03
      .filename (string) = birthdaySuit11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaySuit11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/756-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 747
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birhdaysuit5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:01
      .filename (string) = birhdaysuit5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birhdaysuit5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/747-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 754
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/IndicaSnow-10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:58:12
      .filename (string) = IndicaSnow-10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = IndicaSnow-10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/754-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 753
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birhdaysuit2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:00
      .filename (string) = birhdaysuit2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birhdaysuit2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/753-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 751
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/IndicaSnow-2-2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:57:49
      .filename (string) = IndicaSnow-2-2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = IndicaSnow-2-2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/751-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 750
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit13.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:03
      .filename (string) = birthdaysuit13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaysuit13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/750-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 749
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/fbmodel8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:55:12
      .filename (string) = fbmodel8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = fbmodel8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/749-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 748
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:01
      .filename (string) = birthdaysuit8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaysuit8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/748-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 766
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit12.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:03
      .filename (string) = birthdaysuit12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = birthdaysuit12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 743
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/766-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 21 images
$itemcount (integer) = 21
$numimages (integer) = 21
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 766
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/birthdaysuit12.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 16:53:03
   .filename (string) = birthdaysuit12.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = birthdaysuit12.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 21
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 743
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Personal-Projects/Birthday-Suits/87
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/766-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 667
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="667" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 87
$page_id (string) = birthday-suits-cy
$page_alias (string) = birthday-suits-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) =
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = birthday-suits
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = birthday-suits-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1