Ffotograffydd o Gasnewydd / am Gasnewydd

Teitl od… yn sicr, efallai—ond rwy’n cynnig y ddau wasanaeth Ffotograffiaeth yng Nghasnewydd, ac yn canolbwyntio fy ngwaith personol ar ffotograffiaeth ‘am’ Gasnewydd. Gan fy mod yn ffotograffydd o Gasnewydd, gyda stiwdio ffotograffiaeth ger canol y ddinas, mae'r rhan fwyaf o fy ngwaith ffotograffig yn cael ei wneud yma, ar gyfer cleientiaid lleol (ac nid mor lleol). Ers dros ddegawd bellach rydw i wedi bod yn tynnu lluniau o drigolion y ddinas trwy fy mhrosiectau Newportraits a Welsh From Everywhere, yn ogystal ag adeiladu corff helaeth o waith o 18 mlynedd o ŵyl Maendy, digwyddiad blynyddol mwyaf Casnewydd.

Mae'r gwaith 'Casnewydd Ffotograffiaeth' personol hwn yn rhywbeth y byddaf yn parhau i adeiladu arno am flynyddoedd lawer i ddod. Cymerwch olwg ar rai o'r lluniau isod, ac os ydych chi eisiau Ffotograffydd o Gasnewydd, yna cysylltwch.

Festival Faces

I set up a free-for-all portraiture studio at Maindee Festival and got some great photos.

Newportraits

Newport-portraits… Newportraits (see what I did there!).  A collection of portraits taken over a couple of days at the Big Splash event in the Riverfront, almost 10 years ago.

Welsh From Everywhere Ffotogallery Commission

In August 2021 I was commissioned by Ffotogallery to set up a pop-up portraiture studio at the Phyllis Maud Theatre in Pillgwenlly, Newport.

Cymry o Bob Man / Welsh From Everywhere

In 2019 I started a new project called 'Cymry o Bob Man / Welsh from Everywhere', a photographic investigation into the ethnic diversity of Newport.

cy

Array ( [blogLang] => cy ) 1