ffotograffiaeth-teithioa
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 73
$page_id (string) = gaudis-barcelona-cy
$page_alias (string) = gaudis-barcelona-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = gaudis-barcelona
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = gaudis-barcelona-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m6ce02
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = TravelPhotography/Barcelona
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 73
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Gaudi's Barcelona
$gallerydir (string) = Barcelona
$galleryid (string) = 691
$gallerycomment (string) =

One of my favourite buildings in the world - and definitely one of the craziest architectural statements ever made - the Sagrada Familia is still under construction a century after work begun. [the builders still say 'two weeks' to finish]. Gaudi (known as God's architect) has his stamp all over Barcelona, and I've added some of Gaudi's other work, including Park Guell.


$gallerydate (string) = 2021-06-24 13:08:13
$parentid (string) = 549
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/73
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Barcelona Gaudi's
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Un o fy hoff adeiladau yn y byd - ac yn bendant un o'r datganiadau pensaernïol mwyaf gwallgof a wnaed erioed - mae'r Sagrada Familia yn dal i gael ei adeiladu ganrif ar ôl i'r gwaith ddechrau. [mae'r adeiladwyr yn dal i ddweud 'pythefnos' i orffen]. Mae gan Gaudi (sy'n cael ei adnabod fel pensaer Duw) ei stamp ar hyd a lled Barcelona, ​​a dwi wedi ychwanegu peth o waith arall Gaudi, gan gynnwys Park Guell.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 692
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 15:59:59
      .filename (string) = gaudi1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/692-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 709
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi15.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:17
      .filename (string) = gaudi15.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi15.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/709-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 723
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi23.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:24
      .filename (string) = gaudi23.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi23.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/723-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 722
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi7.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:03
      .filename (string) = gaudi7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/722-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 721
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi22.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:23
      .filename (string) = gaudi22.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi22.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/721-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 720
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi21.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:22
      .filename (string) = gaudi21.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi21.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/720-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 719
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi13.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:14
      .filename (string) = gaudi13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/719-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 718
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi29.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:27
      .filename (string) = gaudi29.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi29.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/718-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 717
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi6.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:01
      .filename (string) = gaudi6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/717-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 716
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi17.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:19
      .filename (string) = gaudi17.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi17.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/716-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 715
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi9.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:07
      .filename (string) = gaudi9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/715-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 714
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi20.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:22
      .filename (string) = gaudi20.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi20.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/714-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 713
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:00
      .filename (string) = gaudi4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/713-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 712
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi16.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:18
      .filename (string) = gaudi16.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi16.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/712-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 711
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi24.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:24
      .filename (string) = gaudi24.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi24.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/711-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 710
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi14.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:16
      .filename (string) = gaudi14.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi14.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/710-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 708
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi11.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:11
      .filename (string) = gaudi11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/708-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 693
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi25.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:25
      .filename (string) = gaudi25.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi25.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/693-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 707
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi27.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:26
      .filename (string) = gaudi27.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi27.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/707-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 706
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:00
      .filename (string) = gaudi2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/706-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 705
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:09
      .filename (string) = gaudi10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/705-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 704
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi26.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:25
      .filename (string) = gaudi26.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi26.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/704-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 703
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi32.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:29
      .filename (string) = gaudi32.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi32.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/703-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 702
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi31.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:28
      .filename (string) = gaudi31.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi31.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/702-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 701
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi28.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:26
      .filename (string) = gaudi28.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi28.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/701-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 700
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi30.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:27
      .filename (string) = gaudi30.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi30.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/700-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [26] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 699
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi33.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:30
      .filename (string) = gaudi33.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi33.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/699-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [27] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 698
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi12.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:13
      .filename (string) = gaudi12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/698-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [28] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 697
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi19.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:21
      .filename (string) = gaudi19.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi19.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/697-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [29] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 696
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:05
      .filename (string) = gaudi8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/696-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [30] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 695
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi18.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:20
      .filename (string) = gaudi18.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi18.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/695-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [31] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 694
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:00
      .filename (string) = gaudi3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/694-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [32] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 724
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:01
      .filename (string) = gaudi5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = gaudi5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 691
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/724-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 33 images
$itemcount (integer) = 33
$numimages (integer) = 33
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Un o fy hoff adeiladau yn y byd - ac yn bendant un o'r datganiadau pensaernïol mwyaf gwallgof a wnaed erioed - mae'r Sagrada Familia yn dal i gael ei adeiladu ganrif ar ôl i'r gwaith ddechrau. [mae'r adeiladwyr yn dal i ddweud 'pythefnos' i orffen]. Mae gan Gaudi (sy'n cael ei adnabod fel pensaer Duw) ei stamp ar hyd a lled Barcelona, ​​a dwi wedi ychwanegu peth o waith arall Gaudi, gan gynnwys Park Guell.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 724
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/TravelPhotography/Barcelona/gaudi5.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 16:00:01
   .filename (string) = gaudi5.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = gaudi5.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 0
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 691
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/TravelPhotography/Barcelona/73
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/724-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 1500
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="1500" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 73
$page_id (string) = gaudis-barcelona-cy
$page_alias (string) = gaudis-barcelona-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Un o fy hoff adeiladau yn y byd - ac yn bendant un o'r datganiadau pensaernïol mwyaf gwallgof a wnaed erioed - mae'r Sagrada Familia yn dal i gael ei adeiladu ganrif ar ôl i'r gwaith ddechrau. [mae'r adeiladwyr yn dal i ddweud 'pythefnos' i orffen]. Mae gan Gaudi (sy'n cael ei adnabod fel pensaer Duw) ei stamp ar hyd a lled Barcelona, ​​a dwi wedi ychwanegu peth o waith arall Gaudi, gan gynnwys Park Guell.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = gaudis-barcelona
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = gaudis-barcelona-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1