ffotograffiaeth-portreada
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 65
$page_id (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
$page_alias (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-2
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = mf3630
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 65
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Welsh From Everywhere 2
$gallerydir (string) = Welsh-From-Everywhere-2
$galleryid (string) = 1194
$gallerycomment (string) =

This is a selection of photographic portraits from my Welsh From Everywhere project. This set was shot in early 2020 at Community House, Eton Road, Newport. 


$gallerydate (string) = 2021-07-06 12:21:29
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/65
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Welsh from everywhere / Cymry o Bob Man photography portrait project.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Cymry o Bobman 2
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Dyma ddetholiad o bortreadau ffotograffig o fy mhrosiect Cymraeg O Bobman. Cafodd y set hon ei saethu yn gynnar yn 2020 yn Community House, Heol Eton, Casnewydd.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Cymraeg o bob man / Cymry o Bob Man photography portrait project.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1195
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2-.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:21
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2-.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2-.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1195-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1218
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--21.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:28
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--21.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--21.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1218-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1221
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--25.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:29
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--25.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--25.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1221-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1214
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--17.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:27
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--17.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--17.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1214-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1205
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--9.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:24
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--9.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--9.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1205-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1215
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--18.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:27
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--18.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--18.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1215-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1222
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--26.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:30
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--26.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--26.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1222-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1202
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--7.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:23
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--7.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--7.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1202-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1219
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--23.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:29
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--23.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--23.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1219-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1209
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--12.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:25
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--12.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--12.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1209-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1220
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--24.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:29
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--24.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--24.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1220-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1224
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--28.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:30
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--28.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--28.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1224-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1212
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--15.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:26
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--15.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--15.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1212-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1207
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--10.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:24
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--10.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--10.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1207-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1211
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--14.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:26
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--14.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--14.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1211-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1223
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--27.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:30
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--27.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--27.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1223-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1217
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--20.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:28
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--20.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--20.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1217-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1216
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--19.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:27
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--19.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--19.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1216-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1213
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--16.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:26
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--16.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--16.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1213-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1210
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--13.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:25
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--13.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--13.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1210-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1196
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--29.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:31
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--29.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--29.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1196-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1208
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--11.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:25
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--11.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--11.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 22
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1208-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1206
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--32.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:32
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--32.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--32.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 23
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1206-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1204
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--8.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:24
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--8.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--8.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 24
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1204-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1203
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--31.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:32
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--31.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--31.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 25
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1203-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1201
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--6.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:23
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--6.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--6.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 26
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1201-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [26] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1200
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--30.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:31
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--30.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--30.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 27
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1200-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [27] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1199
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--4.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:22
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--4.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--4.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 28
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1199-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [28] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1198
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--3.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:22
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--3.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--3.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 29
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1198-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [29] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1197
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--2.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:21
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--2.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--2.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 30
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1197-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [30] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1225
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--33.JPG
      .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:32
      .filename (string) = WelshFromEverywhere2--33.JPG
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--33.JPG
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 31
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1194
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1225-9.JPG
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 31 images
$itemcount (integer) = 31
$numimages (integer) = 31
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Cymraeg o bob man / Cymry o Bob Man photography portrait project.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 1225
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/WelshFromEverywhere2--33.JPG
   .filedate (string) = 2021-07-06 12:22:32
   .filename (string) = WelshFromEverywhere2--33.JPG
   .title (string) =
   .titlename (string) = WelshFromEverywhere2--33.JPG
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 31
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 1194
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere-2/65
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1225-9.JPG
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 721
   .1 (integer) = 1080
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="721" height="1080"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 65
$page_id (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
$page_alias (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Cymraeg o bob man / Cymry o Bob Man photography portrait project.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-2
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-cy-2
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1