ffotograffiaeth-portreada
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 63
$page_id (string) = welsh-from-everywhere-cy
$page_alias (string) = welsh-from-everywhere-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m35c4e
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Welsh-From-Everywhere
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 63
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Welsh from Everywhere
$gallerydir (string) = Welsh-From-Everywhere
$galleryid (string) = 849
$gallerycomment (string) =

Shot in 2019, these are some of the first photos from my Welsh From Everywhere / Cymry o Bob Man project. Shot in Community House in Newport's Maindee area, the project aims to investigate the rich cultural diversity of the region. The local school has over 30 nations represented, and as many first languages spoken at home in Maindee. I'm looking forward to adding to the project over time, when social distancing restrictions allow. 

Jessica Morden MP was kind enough to have her portrait taken and offer the following kind words for a video showcasing some of the portraits:

"Rhys's wonderful portraits draw attention to the strength of Newport as a city - by emphasizing how welcoming our community is, and how much richer our culture is as a result. This is especially true of Maindee, where I live, and in Community House, Eton Road, where these portraits were taken. Here we welcome and celebrate the cultures of people from all backgrounds, making Wales a home for all"

There's a short video about this project available on YouTube /


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:30:47
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/63
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Cymry o Bob Man
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Wedi'i saethu yn 2019, dyma rai o'r lluniau cyntaf o fy mhrosiect Cymraeg O Bobman / Cymry o Bob Man. Wedi'i saethu yn Community House yn ardal Maendy Casnewydd, nod y prosiect yw ymchwilio i amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog y rhanbarth. Mae gan yr ysgol leol dros 30 o genhedloedd, a chymaint o ieithoedd cyntaf yn cael eu siarad gartref ym Maendy. Rwy'n edrych ymlaen at ychwanegu at y prosiect dros amser, pan fydd cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol yn caniatáu hynny.

Roedd Jessica Morden AS yn ddigon caredig i gael tynnu ei phortread a chynnig y geiriau caredig canlynol ar gyfer fideo yn arddangos rhai o’r portreadau:

"Mae portreadau gwych Rhys yn tynnu sylw at gryfder Casnewydd fel dinas - drwy bwysleisio pa mor groesawgar yw ein cymuned, a pha mor gyfoethocach yw ein diwylliant o ganlyniad. Mae hyn yn arbennig o wir am Faendy, lle rwy'n byw, ac yn Nhŷ Cymunedol," Heol Eton, lle tynnwyd y portreadau hyn. Yma rydym yn croesawu ac yn dathlu diwylliannau pobl o bob cefndir, gan wneud Cymru yn gartref i bawb."

Mae yna fideo byr am y prosiect yma ar YouTube.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 850
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-13.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:53
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/850-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 863
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:46
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/863-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 873
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-21.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:03
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-21.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-21.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/873-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 872
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:50
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/872-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 871
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:48
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/871-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 870
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-22.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:04
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-22.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-22.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/870-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 869
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-15.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:58
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-15.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-15.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/869-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 868
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-20.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:03
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-20.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-20.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/868-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 867
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WFA-CommHouse-Nov19-18.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-23 17:14:04
      .filename (string) = WFA-CommHouse-Nov19-18.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WFA-CommHouse-Nov19-18.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/867-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 866
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-24.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:06
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-24.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-24.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/866-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 865
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:45
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/865-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 864
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-9.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:49
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/864-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 862
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-11.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:51
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/862-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 851
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-16.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:59
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-16.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-16.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/851-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 861
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-18.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:00
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-18.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-18.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/861-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 860
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-17.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:59
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-17.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-17.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/860-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 859
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-7.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:48
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/859-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 858
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-19.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:01
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-19.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-19.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/858-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 857
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:47
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/857-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 856
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-14.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:54
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-14.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-14.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/856-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 855
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:47
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/855-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 854
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-12.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:52
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/854-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 853
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-6.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:48
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/853-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 852
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:11:45
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/852-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 874
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-23.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:05
      .filename (string) = WelshFromEverywhere-23.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = WelshFromEverywhere-23.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 849
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/874-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 25 images
$itemcount (integer) = 25
$numimages (integer) = 25
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 874
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/WelshFromEverywhere-23.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 16:12:05
   .filename (string) = WelshFromEverywhere-23.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = WelshFromEverywhere-23.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 0
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 849
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Welsh-From-Everywhere/63
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/874-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 667
   .1 (integer) = 1009
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="667" height="1009"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 63
$page_id (string) = welsh-from-everywhere-cy
$page_alias (string) = welsh-from-everywhere-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) =
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = welsh-from-everywhere-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1