ffotograffiaeth-portreada
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 57
$page_id (string) = newportraits-cy
$page_alias (string) = newportraits-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = m82fe3
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Newportraits-1
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 57
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Newportraits
$gallerydir (string) = Newportraits-1
$galleryid (string) = 875
$gallerycomment (string) =

Newportraits was a two day photography project commissioned for Newport's Big Splash Festival. I set up a portable studio at the Riverfront Theatre during the busy festival weekend and shot photographic portraits of anyone who was interested (or could be convinced to have their photo taken). I took my portable backdrop and lighting system, plus an assistant to take names and get signatures consent forms, and over the weekend shot over 200 people.  


$gallerydate (string) = 2021-06-28 13:36:06
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/57
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Newportraits Photography portrait project at the Big Spash Festival, Riverfront theatre.
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Newportraits
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Roedd Newportraits yn brosiect ffotograffiaeth deuddydd a gomisiynwyd ar gyfer Gŵyl Sblash Fawr Casnewydd. Sefydlais stiwdio gludadwy yn Theatr Glan yr Afon yn ystod penwythnos prysur yr ŵyl a saethais bortreadau ffotograffig o unrhyw un a oedd â diddordeb (neu a allai gael ei argyhoeddi i gael tynnu eu llun). Cymerais fy nghefndir cludadwy a system goleuo, ynghyd â chynorthwyydd i gymryd enwau a chael llofnodion ffurflenni caniatâd, a thros y penwythnos saethais dros 200 o bobl.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Portreadau Newydd Prosiect portreadau Ffotograffiaeth yn y Big Splash Festival, theatr Glan yr Afon.
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 881
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits22.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:51
      .filename (string) = newportraits22.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits22.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/881-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 883
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits21.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:51
      .filename (string) = newportraits21.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits21.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/883-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 880
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits23.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:51
      .filename (string) = newportraits23.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits23.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/880-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 895
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:46
      .filename (string) = newportraits4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/895-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 887
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits15.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:50
      .filename (string) = newportraits15.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits15.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/887-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 900
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits25.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:52
      .filename (string) = newportraits25.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits25.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/900-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 877
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:46
      .filename (string) = newportraits1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/877-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 878
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits6.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:47
      .filename (string) = newportraits6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/878-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 879
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits17.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:50
      .filename (string) = newportraits17.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits17.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/879-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 896
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:46
      .filename (string) = newportraits2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/896-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 882
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits13.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:49
      .filename (string) = newportraits13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/882-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 884
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits24.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:52
      .filename (string) = newportraits24.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits24.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/884-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 885
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits14.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:49
      .filename (string) = newportraits14.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits14.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/885-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 886
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits11.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:49
      .filename (string) = newportraits11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/886-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 888
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits20.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:51
      .filename (string) = newportraits20.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits20.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/888-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 899
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits7.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:47
      .filename (string) = newportraits7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/899-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 889
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits16.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:50
      .filename (string) = newportraits16.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits16.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 17
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/889-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 890
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:48
      .filename (string) = newportraits10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 18
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/890-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 891
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:46
      .filename (string) = newportraits3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 19
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/891-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 892
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits9.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:48
      .filename (string) = newportraits9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 20
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/892-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 893
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:47
      .filename (string) = newportraits5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 21
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/893-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 894
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:47
      .filename (string) = newportraits8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 22
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/894-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 897
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits19.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:50
      .filename (string) = newportraits19.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits19.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 23
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/897-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 898
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits18.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:50
      .filename (string) = newportraits18.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits18.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 24
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/898-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 901
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits12.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:49
      .filename (string) = newportraits12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = newportraits12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 25
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 875
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/901-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 25 images
$itemcount (integer) = 25
$numimages (integer) = 25
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Portreadau Newydd Prosiect portreadau Ffotograffiaeth yn y Big Splash Festival, theatr Glan yr Afon.
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 901
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Newportraits-1/newportraits12.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-21 16:07:49
   .filename (string) = newportraits12.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = newportraits12.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 25
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 875
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Newportraits-1/57
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/901-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 667
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="667" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 57
$page_id (string) = newportraits-cy
$page_alias (string) = newportraits-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Portreadau Newydd Prosiect portreadau Ffotograffiaeth yn y Big Splash Festival, theatr Glan yr Afon.
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = newportraits-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1