ffotograffiaeth-portreada
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 53
$page_id (string) = festival-faces-1-cy
$page_alias (string) = festival-faces-1-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = festival-faces-1
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = festival-faces-1-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = mb09dd
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = People-Photography/Festival-Faces-1
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 53
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Festival Faces 1
$gallerydir (string) = Festival-Faces-1
$galleryid (string) = 1348
$gallerycomment (string) =

In 2009 I set up a makeshift studio at Maindee Festival, offering photographic portraits to anyone who was interested. I didn't stop all day, and ended up with hundreds of images of happy festival goers. 

Newport is often its worst enemy - with a tendency for locals (and near neighbours) to complain about the state of the city - focusing on the bad and ignoring the good. I hope these portraits have the opposite effect, showing the rich cultural diversity of the people of Newport in a positive light.


$gallerydate (string) = 2021-08-24 13:21:35
$parentid (string) = 131
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/53
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) = Photographic portraits of visitors to the Maindee Festival in 2009
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Wynebau'r ŵyl
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Yn 2009 sefydlais stiwdio dros dro yng Ngŵyl Maendy, gan gynnig portreadau ffotograffig i unrhyw un oedd â diddordeb. Wnes i ddim stopio drwy'r dydd, a daeth i ben i fyny gyda channoedd o ddelweddau o fynychwyr gwyliau hapus.

Casnewydd yn aml yw ei gelyn gwaethaf - gyda thuedd i drigolion lleol (a chymdogion agos) gwyno am gyflwr y ddinas - gan ganolbwyntio ar y drwg ac anwybyddu'r da. Rwy’n gobeithio y caiff y portreadau hyn yr effaith groes, gan ddangos amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog pobl Casnewydd mewn ffordd gadarnhaol.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) = Portreadau ffotograffig o ymwelwyr â Gŵyl Maendy yn 2009
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1349
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%281%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:49
      .filename (string) = FestivalFaces (1 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (1 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1349-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1365
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2813%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:57
      .filename (string) = FestivalFaces (13 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (13 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1365-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1377
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2825%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:04
      .filename (string) = FestivalFaces (25 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (25 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1377-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1376
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2824%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:03
      .filename (string) = FestivalFaces (24 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (24 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1376-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1375
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2823%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:03
      .filename (string) = FestivalFaces (23 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (23 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1375-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1374
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2822%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:02
      .filename (string) = FestivalFaces (22 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (22 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1374-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1373
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2821%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:01
      .filename (string) = FestivalFaces (21 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (21 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1373-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1372
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2820%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:01
      .filename (string) = FestivalFaces (20 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (20 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1372-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1371
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2819%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:00
      .filename (string) = FestivalFaces (19 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (19 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1371-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1370
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2818%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:59
      .filename (string) = FestivalFaces (18 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (18 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1370-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1369
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2817%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:59
      .filename (string) = FestivalFaces (17 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (17 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1369-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1368
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2816%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:58
      .filename (string) = FestivalFaces (16 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (16 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1368-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1367
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2815%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:58
      .filename (string) = FestivalFaces (15 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (15 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1367-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1366
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2814%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:57
      .filename (string) = FestivalFaces (14 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (14 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1366-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1364
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2812%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:56
      .filename (string) = FestivalFaces (12 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (12 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1364-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1350
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2827%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:05
      .filename (string) = FestivalFaces (27 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (27 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1350-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [16] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1363
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2811%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:56
      .filename (string) = FestivalFaces (11 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (11 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1363-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [17] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1362
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2810%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:55
      .filename (string) = FestivalFaces (10 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (10 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1362-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [18] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1361
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%289%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:54
      .filename (string) = FestivalFaces (9 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (9 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1361-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [19] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1360
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2830%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:07
      .filename (string) = FestivalFaces (30 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (30 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1360-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [20] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1359
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%288%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:54
      .filename (string) = FestivalFaces (8 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (8 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1359-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [21] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1358
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%287%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:53
      .filename (string) = FestivalFaces (7 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (7 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1358-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [22] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1357
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2829%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:06
      .filename (string) = FestivalFaces (29 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (29 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1357-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [23] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1356
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%286%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:52
      .filename (string) = FestivalFaces (6 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (6 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1356-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [24] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1355
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%285%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:52
      .filename (string) = FestivalFaces (5 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (5 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1355-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [25] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1354
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2828%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:06
      .filename (string) = FestivalFaces (28 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (28 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1354-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [26] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1353
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%284%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:51
      .filename (string) = FestivalFaces (4 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (4 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1353-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [27] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1352
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%283%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:50
      .filename (string) = FestivalFaces (3 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (3 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1352-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [28] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1351
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%282%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:23:50
      .filename (string) = FestivalFaces (2 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (2 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1351-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [29] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 1378
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2826%20of%2059%29.jpg
      .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:04
      .filename (string) = FestivalFaces (26 of 59).jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FestivalFaces (26 of 59).jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 0
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 1348
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1378-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 30 images
$itemcount (integer) = 30
$numimages (integer) = 30
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) = Portreadau ffotograffig o ymwelwyr â Gŵyl Maendy yn 2009
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 1378
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/FestivalFaces%20%2826%20of%2059%29.jpg
   .filedate (string) = 2021-08-24 13:24:04
   .filename (string) = FestivalFaces (26 of 59).jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = FestivalFaces (26 of 59).jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 0
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 1348
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/People-Photography/Festival-Faces-1/53
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/1378-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 1080
   .1 (integer) = 1080
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="1080" height="1080"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 53
$page_id (string) = festival-faces-1-cy
$page_alias (string) = festival-faces-1-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) = Portreadau ffotograffig o ymwelwyr â Gŵyl Maendy yn 2009
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = festival-faces-1
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = festival-faces-1-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1