ffotograffiaeth-ffasiwna
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 71
$page_id (string) = model-photoshoot-alex-cy
$page_alias (string) = model-photoshoot-alex-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = model-photoshoot-rebeccca
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = model-photoshoot-alex-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
$actionid (string) = me67c2
$actionparams (array) = [
   .dir (string) = Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex
   .module (string) = Gallery
   .action (string) = default
]
$returnid (string) = 71
$actionmodule (string) = Gallery
$mod (object of type: Gallery) = {}
$gallerytitle (string) = Model Photoshoot: Alex
$gallerydir (string) = Model-Photoshoot-Alex
$galleryid (string) = 725
$gallerycomment (string) =

This was our second collaboration with Alex McCue - we'd enjoyed the first one so much, and got some great photos for everyone's portfolios, that we decided to have another go. We sourced some suits and other clothing from the lovely people at Marigold Costumes in Cardiff (thanks Dawn), then shot at my photography studio in Newport.

I'd just got a new toy in the post - a Lensbaby which is a cheap lens with built in rubber bellows, allowing the photographer to tilt the plane of the lens relative to the subject to get some interesting depth of field effects. It turned out to be a bit hit and miss with many of the shots completely out of focus, but we got a few successes. 


$gallerydate (string) = 2021-06-24 18:05:20
$parentid (string) = 424
$parentlink (string) = Back to parent gallery
$parent_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/71
$parent_txt (string) = Back to parent gallery
$hideparentlink (string) = 0
$fields (array) = [
   .meta_description (array) = [
      .fieldid (string) = 1
      .name (string) = Meta Description
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 1
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .gallery_title_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 7
      .name (string) = Gallery Title_CY
      .type (string) = textinput
      .properties (string) = 255
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 2
      .public (string) = 1
      .value (string) = Ffotograffau Model: Alex
   ]
   .comment_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 4
      .name (string) = Comment_CY
      .type (string) = wysiwyg
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 3
      .public (string) = 1
      .value (string) =

Hwn oedd ein hail gydweithrediad ag Alex - roedden ni wedi mwynhau'r un cyntaf gymaint, ac wedi cael lluniau gwych ar gyfer portffolios pawb, nes i ni benderfynu rhoi cynnig arall arni. Daethom o hyd i siwtiau a dillad eraill gan y bobl hyfryd yn Marigold Costumes yng Nghaerdydd (diolch Dawn), yna saethwyd yn fy stiwdio ffotograffiaeth yng Nghasnewydd.

Roeddwn i newydd gael tegan newydd yn y post - Lensbaby sy'n lens rhad gyda megin rwber wedi'i hadeiladu i mewn, sy'n caniatáu i'r ffotograffydd ogwyddo plân y lens o'i gymharu â'r gwrthrych i gael rhywfaint o ddyfnder diddorol o effeithiau maes. Roedd yn dipyn o ergyd a cholli gyda llawer o'r ergydion yn gwbl ddisylw, ond cawsom ambell i lwyddiant.


   ]
   .meta_description_cy (array) = [
      .fieldid (string) = 5
      .name (string) = Meta Description_CY
      .type (string) = textarea
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 4
      .public (string) = 1
      .value (string) =
   ]
   .hidden (array) = [
      .fieldid (string) = 3
      .name (string) = Hidden
      .type (string) = checkbox
      .properties (NULL) =
      .dirfield (string) = 1
      .sortorder (string) = 5
      .public (string) = 1
      .value (NULL) =
   ]
]
$images (array) = [
   [0] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 737
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex12.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:52
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex12.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex12.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 1
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/737-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [1] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 739
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex14.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:53
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex14.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex14.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 2
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/739-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [2] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 729
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex4.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:50
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex4.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex4.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 3
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/729-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [3] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 733
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex8.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:51
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex8.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex8.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 4
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/733-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [4] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 731
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex6.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:51
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex6.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex6.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 5
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/731-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [5] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 730
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex5.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:50
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex5.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex5.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 6
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/730-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [6] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 727
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex2.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:48
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex2.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex2.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 7
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/727-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [7] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 732
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex7.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:51
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex7.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex7.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 8
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/732-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [8] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 726
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex1.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:46
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex1.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex1.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 9
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/726-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [9] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 728
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex3.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:49
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex3.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex3.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 10
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/728-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [10] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 741
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex16.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:53
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex16.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex16.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 11
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/741-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [11] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 734
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex9.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:51
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex9.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex9.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 12
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/734-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [12] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 735
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex10.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:52
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex10.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex10.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 13
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/735-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [13] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 736
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex11.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:52
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex11.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex11.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 14
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/736-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [14] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 738
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex13.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:52
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex13.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex13.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 15
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/738-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
   [15] (object of type: stdClass) = {
      .fileid (string) = 740
      .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex15.jpg
      .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:53
      .filename (string) = FashionPhotography-Alex15.jpg
      .title (string) =
      .titlename (string) = FashionPhotography-Alex15.jpg
      .comment (string) =
      .fileorder (string) = 16
      .active (string) = 1
      .isdir (boolean) =
      .galleryid (string) = 725
      .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
      .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/740-9.jpg
      ->fields (array) = [
      ]
   }
]
$imagecount (string) = 16 images
$itemcount (integer) = 16
$numimages (integer) = 16
$numdirs (integer) = 0
$number (integer) = 1000
$pages (double) = 1
$currentpage (double) = 1
$prevpage (string) = Previous
$prevpage_url (string) =
$prevpage_txt (string) = Previous
$nextpage (string) = Next
$nextpage_url (string) =
$nextpage_txt (string) = callable
$pagelinks (string) = 1
$module_message (string) =
$MetaDescription (string) =
$image (object of type: stdClass) = {
   .fileid (string) = 740
   .file (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/Gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/FashionPhotography-Alex15.jpg
   .filedate (string) = 2021-06-24 18:10:53
   .filename (string) = FashionPhotography-Alex15.jpg
   .title (string) =
   .titlename (string) = FashionPhotography-Alex15.jpg
   .comment (string) =
   .fileorder (string) = 16
   .active (string) = 1
   .isdir (boolean) =
   .galleryid (string) = 725
   .gallery_url (string) = https://www.webber-photo.com/gallery/Fashion-Photography/Model-Photoshoot-Alex/71
   .thumb (string) = https://www.webber-photo.com/uploads/images/GalleryThumbs/740-9.jpg
   ->fields (array) = [
   ]
}
$imgval (array) = [
   .0 (integer) = 668
   .1 (integer) = 1000
   .2 (integer) = 2
   .3 (string) = width="668" height="1000"
   .bits (integer) = 8
   .channels (integer) = 3
   .mime (string) = image/jpeg
]
cy
$SCRIPT_NAME (string) = /index.php
$app_name (string) = callable
$sitename (string) = Webber Photo
$content_obj (object of type: Content) = {}
$content_id (string) = 71
$page_id (string) = model-photoshoot-alex-cy
$page_alias (string) = model-photoshoot-alex-cy
$lang (string) = en_CY
$encoding (string) = utf-8
$lang_extra (string) =
$lang_parent (string) = cy
$lang_locale (string) = en_CY
$lang_dir (string) = ltr
$MetaDescription (string) =
$mle_separator (string) =
$langs (object of type: stdClass) = {
   ->0 (array) = [
      .id (string) = 1
      .name (string) = English
      .locale (string) = en_US
      .flag (string) =
      .alias (string) = model-photoshoot-rebeccca
   ]
   ->1 (array) = [
      .id (string) = 2
      .name (string) = Cymraeg
      .locale (string) = en_CY
      .flag (string) =
      .alias (string) = model-photoshoot-alex-cy
   ]
}
$langs_count (integer) = 2
Array ( [blogLang] => cy ) 1