Ffotograffydd sy'n siarad Cymru yng Nghasnewydd

Helo, Rhys Webber sy' yma! Cymraeg yw fy iaith cyntaf - fe es i i Ysgol Gymraeg Gilfach, Bargoed, Ysgol Cymraeg Casnewydd ac yn hwyrach Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Yn ogystal â rhedeg Webber Photo a Webber Design, rydw i'n gweithio fel model rôl ar gyfer y llywodraeth — yn ymweld ag ysgolion, colegau a phrifysgolion ac yn cyflyno'r sesiynau trwy Cymraeg a Saesneg. 

Gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg

Rydyn i wedi gweithio ar lawer o prosiectau dwyieithog dros y blyneddoedd. Os ydych chi eisiau gweithio ar eich prosiect trwy gyfrwng y Gymraeg, galwch ar 01633 674418, a gofynnwch am Rhys. Gallwch hefyd gofyn am James os ydych chi eisiau siarad Tagalog - Pilipinas. (Enw morwynol Marion oedd Cheung, ond yn anffodus nid yw hi'n siarad Mandarin o gwbl.)